Wegenis- en rioleringswerken Dooistraat

  • Werken Dooistraat

Ook in de Dooistraat zijn de werken van start gegaan. De Dooistraat is een asfaltweg die dringend aan vernieuwing toe was. Tot juni 2009 was deze weg een gewestweg. Onmiddellijk na overname van de Dooistraat door de gemeente werd een dossier ingediend voor subsidies voor de aanleg van een nieuwe riolering. Na een lange administratieve procedure werd de aannemer voor de riolering- en wegenwerken aangesteld. De riolering watert nu af via een oud riool naar de Paanhuisbeek. De heraanleg van deze riolering is een laatste stap in de sanering van de Paanhuisbeek. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd voor regenwater en afvalwater. Het afvalwater zal via bestaande collectoren naar de zuiveringsinstallatie in Hasselt worden afgevoerd. Het regenwater zal via het bestaande kruispunt met de Kloosterstraat verder afwateren naar de Paanhuisbeek. Ook het wegdek wordt vernieuwd met verhoogde plateaus op de kruispunten. Voor het fietspad in betonstraatstenen ontvangt de gemeente een provinciale toelage. De werken moeten tegen het najaar klaar zijn. De totale kostprijs bedraagt ruim 1,55 miljoen euro.

Rioleringswerken

De rioleringswerken van de eerste fase zijn klaar. Momenteel is men bezig aan de tweede fase. Na de tweede fase start men met de wegeniswerken. Nadien komt fase drie van de rioleringswerken aan de beurt. Op die manier blijven de inwoners van de eerste helft van de Dooistraat niet te lang in het stof zitten.

  • picture
  • picture
  • picture

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio