22/01/2011 00:22:55 UTC+01:00

PUUR-Diepenbeek doet niet mee aan politiek opbod rond kerk Lutselus.

Tijdens de gemeenteraad van 24 januari 2011 moeten er maar liefst 13 beslissingen genomen worden in functie van de kerk van Lutselus. Een politiek opbod waar PUUR-Diepenbeek niet aan mee wil doen. PUUR-Diepenbeek vraagt het in beraad houden van de 13 agendapunten en de oprichting van een gemeentelijke commissie waar in alle sereniteit met de gemeenschap van Lutselus kan gedebatteerd worden.

Aanstaande maandag 24 januari zal de agenda van de gemeenteraad uitpuilen van agendapunten rond de kerk van Lutselus. Liefst 13 antwoorden moeten er geformuleerd worden op punten ingediend door zowel leden uit de oppositie als uit de meerderheid. Bijkomend komt er vlak voor de gemeenteraad tijdens het vragenhalfuurtje een inwoner ook nog drie vragen stellen die kaderen in het hele gebeuren rond de kerk van Lutselus.

Een politiek opbod tussen CD&V-plus en gemeenteraadsvoorzitter Frank Keunen ligt aan de basis van deze agendapunten. Het schepencollege van 11 januari was het er over eens dat er geen agendapunten over de kerk van Lutselus moesten geagendeerd worden voor de gemeenteraad van 24 januari. Een stemming binnen dit college heeft dit duidelijk gemaakt, Keunen was de enige die voor was. Ondanks deze beslissing heeft schepen en voorzitter van de gemeenteraad Frank Keunen toch zijn wil doorgedreven door op eigen houtje de punten te agenderen. Oppositieraadsleden Lucien Wolfs en Gerard Smets (CD&V-plus) doen bovenop de drie punten van Keunen er nog eens 8 bij. En als dat nog niet voldoende is komt Dhr. Rudi Vanweert inwoner van Lutselus en lid van de sp.a-fractie binnen de beleidscel (overleg van meerderheidspartijen) nog drie bijkomende vragen stellen aan de raadsleden.

Vorige week werd op vraag van het schepencollege een officieel schrijven gericht aan het bisdom met de vraag of zij financieel wensen tussen te komen. Deze mensen hebben uiteraard nog niet de tijd gehad om te reageren. De verzekering heeft vorige week een mailtje verstuurd waarin een bedrag werd vernoemd waar de gemeente recht op zou hebben. Van het vermelde bedrag is de gemeente nog niet zeker omdat de discussie nog bezig is over wat wel en niet wordt terugbetaald door de polis.

PUUR-Diepenbeek stelt zich hier ernstige vragen bij. Om wie gaat het nu eigenlijk ? Om de politiekers of om de gemeenschap van Lutselus ? Is de tijd rijp om beslissingen te nemen als men nog met zoveel vragen zit ? Is dit een discussie die in een gemeenteraad moet gevoerd worden in het bijzijn van pers en toeschouwers en zonder inspraak van de slachtoffers van het hele gebeuren ? Amper één keer hebben deze mensen hun mening mogen zeggen en dit dan nog vlak na het instorten van de kerk toen de emoties nog zeer hoog zaten.

PUUR-Diepenbeek vindt dat deze mensen en verenigingen meer respect verdienen. Zij zullen tijdens de gemeenteraad voorstellen om de agendapunten in beraad te houden. Bijkomend zal PUUR-Diepenbeek vragen om een gemeentelijke commissie op te richten waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn inclusief alle politieke fracties (zowel oppositie- als meerderheidspartijen). In deze commissie zal in overleg en in alle sereniteit duidelijkheid gecreëerd worden over wat de gemeenschap Lutselus wenst en wat de mogelijkheden zijn. Ook zal er dan meer informatie zijn over de financiële kant, zowel vanuit de verzekeringsmaatschappij als vanuit het bisdom.

Dit is voor ons een WIJ-beleid, PUUR voor de gemeenschap van Lutselus.
 

nog geen reacties

Reacties:

nog geen reacties.

Plaats reactie:

Provider login

Naam

Url:

terug

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio