07/10/2010 01:30:14 UTC+02:00

Beknopt verslag gemeenteraad van 5 oktober 2010.

Door de politieke gebeurtenissen van de afgelopen dagen was er massale persbelangstelling.
Ook het zogenaamde ‘Diepenbeeks verzet’ was aanwezig (zie perstekst). Voor de gemeenteraad hebben zij een pamflet uitgedeeld aan alle aanwezigen. Te lezen via deze link.

Agenda :
1. Behoud huidig aanbod openbaar vervoer Rozendaal (burgerinitiatief zie verslag vorige raad)
Dit agendapunt werd vorige gemeenteraad in beraad gehouden omdat De Lijn een toelichting ivm haar advies kwam geven. Het advies van De Lijn was duidelijk. Zo snel mogelijk een beslissing nemen o.w.v. de veiligheid van de busgebruikers en een alternatieve route invoeren. Het is namelijk zo dat de bus richting Genk telkens de Henri Fordlaan moet kruisen. Tijdens de spitsuren is dit levensgevaarlijk.

Dit agendapunt bestond uit 4 delen.

  • gemeenteraad bevoegd of niet => beslissing : ja
  • huidige route behouden => beslissing : nee
  • communicatie aan indiener voorstel : beslissing : ja
  • samen met stad Genk onderzoeken of Irisstraat kan doorgetrokken worden met Caetsbeekstraat => beslissing : neen

De beslissing van het laatste punt ligt in de lijn van het advies van de mobiliteitsambtenaar. Bijkomend zou er moeten geïnvesteerd worden door de gemeente Diepenbeek op Genks grondgebied. Voor mij persoonlijk kan dit niet.

Tijdens de gemeenteraad heb ik persoonlijk nog een punt toegevoegd nml. het goedkeuren van de nieuwe route voor de bus. Het lijkt mij logisch als men een route afschaft dat men dan aangeeft hoe de bus wel moet rijden. Dit was tegen de zin van Hugo Leroux waarop de schepen de raadszaal verliet. Mijn voorstel werd unaniem door de aanwezige raadsleden goedgekeurd. Vreemd, want in elke voorgaande vergadering was er enorme tegenstand van twee schepenen. Eentje had de zaal verlaten en de andere… heeft zijn jas nog maar eens gedraaid om zijn gezicht niet te verliezen.

De houding van Hugo Leroux is naar mijn mening niet goed te keuren. Een schepen die een meerderheid van 13 tegen 12 in de steek laat omdat er een beslissing moest genomen worden ivm een busroute en dit in kader van veiligheid is onaanvaardbaar. Hij zocht een stok om te slaan. Hij had namelijk op voorhand voorspeld dat hij de begrotingswijziging niet zou goedkeuren omdat het budget van het buurthuis zou weggenomen worden. Door de massale mediabelangstelling kon hij dit niet maken en moest hij op een andere manier de stemming van de begroting ontlopen. En dan maar oproepen om in het belang van de bevolking te werken en niet in eigen belang.


2. Begrotingswijziging buitengewone dienst.
Om een lang verhaal kort te houden. De begroting werd goedgekeurd met 12 voor, 10 tegen en 2 onthoudingen. Ik ben iedereen dankbaar dat de begroting werd goedgekeurd. In mijn ogen heeft de oppositie laten zien dat zij bereid zijn om in noodsituaties de meerderheid te depanneren. Ik hoop dat iedereen van de meerderheid dit begrepen heeft.

3. Verhoging budget verbouwen industriepand tot gemeentelijke technische dienst.
Zware oppositie van Lucien Wolfs bij dit punt en naar mijn mening terecht. Aankoop van het gebouw voor 2,2milj euro + 400.000 euro herstellingskosten. Zo werd dit aan de gemeenteraad destijds voorgelegd door onderhandelaar en voorzitter van het AGB Dhr. Frank Keunen. De gemeenteraad keurde dit unaniem goed.
Na enkele maanden werden de herstellingskosten verhoogd naar 750.000 euro. Nog enkele maanden later naar 1.400.000 euro en nu 2.400.000 euro. Hoe werd dit gebouw aangekocht stel ik mij dan de vraag ? Blijkbaar met de natte vinger in de wind.

Als schepen van openbare werken heb ik na de aankoop samen gezeten met het studiebureau en vlug was duidelijk dat dit gebouw veel te duur zou worden. Er was geen weg terug want het huidige gebouw werd al verkocht door het AGB. Vanaf april 2011 moeten we ons eigen gebouw gaan huren als de nieuwe locatie niet klaar is. En dit zal niet klaar zijn. Spijtig dat ik niet betrokken was bij de onderhandelingen en aankoop van dit gebouw.

Tijdens de behandeling van dit punt heb ik duidelijk gemaakt dat de herstellingskosten veel te hoog zijn maar er is geen alternatief. Elke maand dat we de beslissing uitstellen is een extra maand huur.
Dit agendapunt werd niet goedgekeurd. Stemming was 12 – 12. De stem van Leroux was dus nodig. De mensen van de technische dienst en groendienst zullen hem dankbaar zijn…

4. Goedkeuring verhoging budget voor het project Demerstrand fase 1.
Dit agendapunt was voor de recreant en sportliefhebber zeer belangrijk. Maar liefst 500.000euro werd bijkomend gevraagd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad (zowel oppositie als meerderheid) heeft zijn goedkeuring gegeven. De start van de werken komt nu wel heel kort bij.

5. Aanduiden leden raad van bestuur AGB
Marleen Smeers van de fractie Groen! heeft haar ontslag ingediend waardoor er iemand anders moest aangeduid worden. Hugo Leroux was kandidaat.
De gemeenteraad heeft door haar stemming duidelijk laten merken dat men mensen in het AGB wenst die hun verantwoordelijkheid opnemen en niet zo maar vluchten als het moeilijk wordt. Stemming : 18 tegen de aanstelling van Leroux en 6 voor. Schepen Leroux zal dus nog even moeten wachten om te mogen zetelen in het AGB.

Mijn besluit :
Een federale regering kan vallen, een gemeenteraad niet.
Jammer voor de gemeente Diepenbeek.
 

nog geen reacties

Reacties:

nog geen reacties.

Plaats reactie:

Provider login

Naam

Url:

terug

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio