30/09/2010 02:15:29 UTC+02:00

Sp.a-Limburg laat socialist Patrick Hermans uit de partij zetten.

Woensdagmiddag omstreeks 13h00 ontving Patrick Hermans via de correspondent van Het Belang van Limburg de boodschap dat de administratieve commissie hem uit de partij had gezet. Deze boodschap is keihard aangekomen bij Patrick Hermans maar ook bij het voltallig bestuur van sp.a-Diepenbeek.

Het sp.a-bestuur heeft onmiddellijk een vergadering samengeroepen om deze beslissing te bespreken. Alle bestuursleden die niet gebonden zijn aan de socialistische zuil (vakbond, Voorzorg) stappen uit de sp.a en volgen Patrick Hermans. Ook de gemeente- en ocmwraadsleden Freddy Blokken, Bjorn Philtjens en Georges Dewarier gaan als onafhankelijke zetelen en steunen hierdoor Patrick Hermans.

Het sp.a-bestuur van Diepenbeek kan niet begrijpen dat sp.a-Limburg Patrick Hermans niet heeft verdedigd. Vanuit de Diepenbeekse sp.a-fractie is 14 dagen geleden de laatste klacht verstuurd aan Ingrid Lieten (voorzitter sp.a-Limburg) tegen Frank Keunen en ondertekend door alle fractieleden inclusief voorzitter, secretaris en ondervoorzitters met de uitdrukkelijke vraag om Dhr. Frank Keunen ten laatste tegen 15 oktober uit de partij te zetten. Deze klacht kwam tot stand omdat Frank Keunen tal van keren de afsprakennota opgesteld door de provinciale administratieve commissie had overtreden. Sp.a-Limburg heeft op geen enkele manier aandacht gegeven aan dit schrijven.

Vanuit het sp.a-bestuur betreuren we ten zeerste dat één van de grondleggers van de socialistische partij in Diepenbeek zonder gegronde reden uit de partij wordt gezet en het onderspit moet delven voor een ex-CD&V-er die aldaar destijds de deur werd gewezen. Als er iemand was die wou bemiddelen dan was het net Patrick Hermans. De voorbije twee jaar is hij continu bij sp.a-Limburg gaan aankloppen om in de afdeling Diepenbeek te komen bemiddelen. Er gaf nooit iemand thuis.

Als sp.a-bestuur zijn wij er ten volle van overtuigd dat het niet de redenen zijn vermeld in het verslag verstuurd door de commissie die het ontslag moeten rechtvaardigen. Volgens ons is het de halsstarrige houding van schepen Patrick Hermans in gemeentelijke dossiers zoals Spartacus en de Campushal. Nooit heeft onze voorzitter en schepen zich laten beïnvloeden door de sp.a-partijtop maar steeds heeft hij de mening van de sp.a-fractie verdedigd en het belang van Diepenbeek vooropgesteld. Het meningsverschil met minister van Staat Willy Claes tijdens de algemene ledenvergadering van mei laatstleden werd hem ook niet in dank afgenomen. Onze voorzitter werd hier voor de vierde keer op rij op een democratische manier verkozen met 97% van de stemmen in het bijzijn en onder het goedkeurend oog van de nationale secretaris Alain Andre. Blijkbaar wordt de democratie nu ook al door de sp.a met de voeten getreden.

Zowel het bestuur alsook Patrick Hermans hebben beslist zich niet te verzetten tegen de niet statutair genomen beslissing van de administratieve commissie. De onafhankelijke raadsleden en bestuursleden blijven constructief verder werken binnen de huidige meerderheid in het belang van elke Diepenbekenaar. Zij zullen zich de komende maanden bezinnen over hun toekomst binnen het politieke landschap van hun gemeente.

Ex-bestuur sp.a-Diepenbeek

reacties: 1

terug

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio