10/02/2016 00:29:28 UTC+01:00

Overhandiging cheque Feest met Patrick

 • cheque Feest Met Patrick

De opbrengst van het feest met Patrick dat eind 2015 werd georganiseerd werd geschonken aan de 5 basisscholen van Diepenbeek. Wij zijn er van overtuigd dat elke school de 500 euro goed zal investeren zodat de kinderen er beter van worden.

nog geen reacties

14/01/2015 08:47:25 UTC+01:00

Reactie op berichtgeving nieuw Jessa ziekenhuis

 • Jessa Ziekenhuis

Vandaag lezen we in de pers dat Diepenbeek nog niet afgeschreven wordt als mogelijke locatie voor het nieuwe Jessa Ziekenhuis. “Dat is op zich goed nieuws” reageert burgemeester Patrick Hermans. “We hebben altijd gezegd dat de locatie op de campus in Diepenbeek de meest geschikte locatie is en we zijn blij dat stilaan alle geesten beginnen te rijpen in die richting. Het nieuwe ziekenhuis zou er perfect gelegen zijn vlakbij de opleiding geneeskunde aan de campus Diepenbeek en biedt uitstekende troeven op vlak van ontsluiting. Het nieuwe ziekenhuis zou zowel met het openbaar vervoer als met de auto erg makkelijk bereikbaar zijn.

Als lijn 1 van de sneltramverbinding is gerealiseerd kan je met de tram als het ware aan het ziekenhuis afstappen en via de N 702 is de zone perfect bereikbaar met de wagen, en kan je vlug op en neer richting Hasselt en Genk. Wat me wel stoort aan de berichtgeving vandaag in de krant is dat de locatie van het ziekenhuis in Diepenbeek gelinkt wordt aan de Demer.

In het verleden werd al eens gesuggereerd dat de locatie in Diepenbeek niet geschikt zou zijn omwille van het feit dat deze in overstromingsgebied zou gelegen zijn, maar ik wil nog eens duidelijk en krachtig herhalen wat ik vroeger ook al heb proberen duidelijk te maken, de voorziene locatie ligt niet in watergevoelig gebied. Het voorziene terrein ligt dan ook niet aan de Demer, zoals vandaag aan de hand van foto’s in bepaalde kranten wordt gesuggereerd, maar op ruim 600 meter afstand van de Demer, namelijk tussen de Plompaertstraat en de Ginderoverstraat, achter de Royermolen, waar er geen overstromingsgevaar dreigt.

Ik begrijp dat niet iedereen de zone in Diepenbeek genegen is, en dat is hun goed recht, maar het is ook mijn taak als burgemeester van Diepenbeek om duidelijk te maken dat wij de geschikte locatie hebben om het nieuwe ziekenhuis in Diepenbeek te huisvesten en dat dit ook zo wordt gecommuniceerd.

Ik wens nogmaals te benadrukken dat de Medische Raad het liefst het ziekenhuis op Diepenbeeks grondgebied wil ontwikkelen en het Diepenbeekse bestuur wil de Raad daarin zo goed mogelijk ondersteunen.

Wij wachten nu verder af in Diepenbeek en hebben vertrouwen in een goede afloop”, aldus burgemeester Patrick Hermans.

nog geen reacties

30/07/2014 19:15:00 UTC+02:00

Papieren bewonerskaart in blauwe zone

Vanaf morgen donderdag 31 juli 2014 zal het bedrijf OPC, dat de blauwe zone controleert, starten met het bezorgen van een papieren bewonerskaart aan de inwoners van de blauwe zone die eerder reeds een digitale bewonerskaart hebben aangekocht. Dit om verdere misverstanden rond het gebruik van de bewonerskaart in de toekomst te voorkomen. De personen die in het bezit zijn van een digitale bewonerskaart en nadien toch een bon hebben ontvangen, moeten deze natuurlijk niet betalen. Dat is wel duidelijk.

nog geen reacties

19/06/2014 00:17:33 UTC+02:00

Kermisloop 2014

Zaterdag 14 juli samen met mijn jongste zoon Ruben deelgenomen aan de kermisloop in Diepenbeek. Waarschijnlijk de laatste keer dat ik voor mijn zoon van bijna 12jaar eindig want hij zat me vlak op de hielen. Aan de foto te zien ben ik heel diep moeten gaan om de finish te bereiken... Eindtijd van Ruben 19min26sec en ikzelf 19min02sec op 5km.

nog geen reacties

11/09/2013 00:04:11 UTC+02:00

Opening dierenkliniek Sanimalia in de Mizerikstraat

Voorbije zaterdag 7 september mocht ik samen met Pol Goossen (acteur Thuis) het lint doorknippen bij dierenkliniek Sanimalia.

Dierenkliniek Sanimalia kan men vinden in de Mizerikstraat te Diepenbeek. Hier zijn 7 dierenartsen, 4 assistenten en een management tewerkgesteld. Men kan er altijd terecht, 24 uur op 24 en dit 7 dagen per week.

Een echte meerwaarde voor Diepenbeek en zijn buurgemeenten.

 • picture
 • picture

nog geen reacties

05/06/2013 22:10:10 UTC+02:00

Verslag gemeenteraad van 27 mei

Gemeente mag geen adresgegevens meer geven aan verenigingen.

Sinds jaar en dag is het de gewoonte dat de Gemeente Diepenbeek adresgegevens uit het bevolkingsregister doorgeeft aan organisaties die deze gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Op deze manier hielpen we al veel verenigingen om hun activiteiten bekend te maken, namen parochiale instellingen contact op met toekomstige communicantjes en konden feestcomités hun leeftijdsgenoten contacteren voor een feest van de 50- of 60-jarigen.

Enkele gemeenteraadsleden van de oppositie dienden bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) klacht in tegen deze dienstverlening. Zij deden dit wel pas nadat één van hen zelf adresgegevens opgevraagd en gekregen had. Niet erg sympathiek. Het ABB oordeelde dat de gemeente Diepenbeek de privacy van haar inwoners schaadt met het doorgeven van persoonsgegevens, zelfs als het voor niet-commerciële doeleinden is.

Met deze uitspraak komt er een einde aan een jarenlange traditie waarop nooit kritiek gekomen is, maar die daarentegen voor de Diepenbeekse verenigingen en scholen een kosteloze ondersteuning was. Het is spijtig dat de Diepenbeekse non-profit organisaties de dupe geworden zijn van deze klachten.


Geen politieke afvaardiging meer in de beheerraad van de bibliotheek

Bij het begin van elke legislatuur moeten de gemeentelijke adviesraden en beheerraden opnieuw samengesteld worden. De gemeenteraad heeft beslist dat er in de nieuwe beheerraad van de bibliotheek geen leden van de politieke partijen gaan zetelen. Zo willen we zoveel mogelijk lezers en deskundigen die een passie hebben voor boeken en voor onze bibliotheek, de kans geven om mee de bibliotheek aan te sturen.


GSM-verbruik schepencollege wordt goedkoper voor gemeente

Tijdens de vorige legislatuur werd voor alle leden van het schepencollege een GSM en GSM-abonnement betaald door de gemeente. Ook het nieuwe college beschikt over GSM’s om haar taken goed uit te kunnen voeren.

Tijdens de vorige legislatuur hadden de schepenen op een gemiddelde maand een rekening van rond de €200. Om de kosten te drukken, koos het nieuwe college ervoor om elke maand 75€ van hun belkosten terugbetaald te krijgen.

Na de legislatuur worden de GSM’s teruggegeven aan de gemeente. De gemeente wacht trouwens nog altijd op enkele toestellen van schepenen van het vorige bestuur.


Plannen voor verbindingsweg tussen de Peperstraat en de Waardestraat krijgen vorm

In het kader van de aanleg van de Spartacuslijn en de afschaffing van de overwegen in Diepenbeek, heeft het nieuwe gemeentebestuur er voor geijverd dat er een verbindingsweg komt tussen de Peperstraat en de Waardestraat.

Volgens de oorspronkelijke plannen moesten de bewoners van de Peperstraat omrijden via de nog aan te leggen brug aan de Nierstraat, om naar het centrum van de gemeente te rijden.

Tijdens deze gemeenteraad werden de nodige onteigeningen  en aankopen van percelen goedgekeurd, zodat deze verbindingsweg aangelegd kan worden.

De gemeente Diepenbeek zal de weg in eigen beheer aanleggen. De totale kostprijs van dit project bedraagt ongeveer € 335.000 en zal in ongeveer gelijke delen gedragen worden door Infrabel (€ 100.000), De Lijn (€105.000) en het gemeentebestuur (€130.000).
 

nog geen reacties

21/04/2013 21:43:24 UTC+02:00

Vijf pv's opgesteld bij controle van dag- en nachtwinkels

Morgen wordt er tijdens de gemeenteraad een reglement goedgekeurd dat de wildgroei van nachtwinkels en de vaak daarbij horende overlast zal tegengaan. Dat het huidige beleid hier een juiste keuze maakt stellen we vast aan de resultaten van de controles die de voorbije dagen zijn uitgevoerd door de politie. Ook voor de komende weken heb ik controles gevraagd.

http://www.lokalepolitie.be/5370/in-de-kijker/705-vijf-pvs-opgesteld-bij-controle-van-dag-en-nachtwinkels.html

reacties: 7

15/04/2013 00:47:01 UTC+02:00

Een column vanuit mijn kant gezien.

Diepenbeek heeft al jaren een website naast de officiële website van de gemeente. Eerst Diepenbeekinfo en momenteel onder de naam www.diepenbeek.nu . Deze websites werden/worden onderhouden door vrijwilligers die met goede bedoelingen en met een gezonde dosis aan neutraliteit de Diepenbeekse gebeurtenissen via internet gratis in de huiskamers brengen. En met succes.

Sinds enkele weken loopt het vanuit mijn kant gezien wat uit de hand. Columns worden geschreven met inhoud die enkel gekend is door politiekers. Geen probleem zolang de neutraliteit wordt bewaard. Maar hier loopt het de laatste tijd aardig mis. De schrijver van de columns was in het verleden een goede politieker in de oppositie. Het oppositie voeren zit hem nog steeds in de vingers en dat kunnen die vingers de laatste tijd niet meer verbergen.

De ondersteunende politieke reacties op deze columns zijn vaak gestoeld op frustraties die waarschijnlijk veroorzaakt worden door de slechte persoonlijke verkiezingsresultaten. Of reacties van supporters van politiekers die het niet aandurfden zich kandidaat te stellen op 14 oktober 2012 maar nu weer de beste stuurlui zijn. En ja, die staan nog steeds aan wal en nu weliswaar samen met hun politieke vrienden.
 

Hopelijk wordt er in de toekomst nog alleen oppositie gevoerd in de gemeenteraad en niet op de mooie website van Diepenbeek.nu .
 

reacties: 2

19/03/2013 23:42:26 UTC+01:00

Beknopt verslag gemeenteraad 18032013

Aanvang van een gemeenteraad is 20h00. Om 21h00 zijn we pas van start kunnen gaan met punt 1 van de agenda. Reden was het bijkomende punt ingediend door de oppositie over Spartacuslijn 2. De meerderheid van PUUR; N-VA;CD&V en VLD wensen eerst het MER (milieu effecten rapport) grondig te bestuderen vooraleer een beslissing te nemen en vragen het punt op een later tijdstip te behandelen. De oppositie bestaande uit Groen; DAAD en sp.a heeft hier geen oren naar. De voorzitter van de gemeenteraad geeft hun nog de mogelijkheid om een toelichting te geven via powerpoint en vraagt nadien opnieuw om over het punt in een latere gemeenteraad te beslissen. Uiteindelijk moet er worden overgegaan tot een stemming met als resultaat het uitstellen van de behandeling van het punt Spartacus lijn 2.

 

Het agendapunt over de wijziging van het organogram en het voorstel tot aanwerving van een kabinetsmedewerker voor de burgemeester (niet full-time maar voor 70%) was een brug te ver voor de oppositie. Samengevat kwam de discussie er op neer dat een kabinetsmedewerker voor de burgemeester volgens de oppositie niet nodig is. Een aantal oppositieraadsleden beseffen nog steeds niet dat de ervaring die zij hebben opgedaan als burgemeester in feite slechts een droom was van voor 14 oktober. Het stemgedrag in de gemeenteraad van meerderheid tegen oppositie heeft de woordvoerders van de oppositie plots doen ontwaken waardoor zij hebben vastgesteld dat hun droom een nachtmerrie is geworden. De volledige oppositie heeft tijdens de gemeenteraad het hazenpad gekozen omdat zij zich niet konden neerleggen met de democratie. De geschiedenis herhaalt zich blijkbaar want na 14 oktober waren er ook politiekers die zich niet konden neerleggen met de democratie…
 

nog geen reacties

29/01/2013 00:22:43 UTC+01:00

Bezoek aan Auschwitz I en II

Donderdagmorgen drie uur in de vroege ochtend was het voor negen leerlingen en hun begeleider Dhr. Simons van de PSSD verzamelen geblazen aan de schoolpoort voor het vertrek van hun studiereis naar Auschwitz. Een bus van Defensie bracht hen naar de militaire luchthaven van Melsbroek waar ongeveer 270 personen het vliegtuig namen richting Krakau. Als burgemeester van Diepenbeek had ik de eer mee te mogen reizen met deze leerlingen.
Een onvergetelijke dag zowel voor de leerlingen als voor mij persoonlijk. Beelden zeggen veel meer dan woorden. Kijk daarom even naar de foto’s.
De spreuk ‘Arbeit macht Frei’ op de toegangspoort van Auschwitz I.
Omheining onder hoogspanning.
Schoenen van overledenen.
Gebruikte gastonnen.
Verbrandingsovens
Stapelbedden in barakken.
Sanitaire ruimte.
Wall of death.
 

 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture

nog geen reacties

28/12/2012 16:32:16 UTC+01:00

Benoeming tot burgemeester van Diepenbeek

Vandaag werd ik officieel in kennisgesteld van het tijdstip voor mijn benoeming tot burgemeester van Diepenbeek.

De benoeming zal doorgaan op woensdag 2 januari 2013 om 15h30 bij de gouverneur in het provinciehuis.

Toch wel een moment om naar uit te kijken.
 

reacties: 1

17/07/2012 23:36:18 UTC+02:00

Cameraplan voor Diepenbeek

Hazodi heeft een cameraplan uitgewerkt voor Diepenbeek. Liefst 13 vaste camera's en 1 mobiele camera worden voorzien.

Enkele plaatsen waar de politie camera's wenst te plaatsen zijn het Patersplein, Lutselusplein, Marktplein, Demerstrand, containerpark, speelpleintjes Rozendaal, Biezenveld, Binnenveld en St Rochuswijk. De mobiele camera zou moeten gebruikt worden tijdens activiteiten op de campus. De camera kan dan in de omliggende straten worden geplaatst. Deze camera kan natuurlijk ook elders worden ingezet indien er nood aan is.

Het is nu aan de politieraad om de nodige budgetten te voorzien in de begroting van 2013.

nog geen reacties

28/05/2012 14:45:21 UTC+02:00

Rommelmarkt Ganzebroekstraat

Gisteren op de rommelmarkt geweest in de GanzebroekstraatOndertussen is deze uitgebreid tot Dautenstraat en Kempenstraat. Een massa volk en volgens de verkopers een goede verkoop. Spijtig dat er al verkopers om 3h30 aan het zoeken waren voor een goede locatieOmwonenden werden uit hun slaap gewekt door het lawaai. Jammer, moet anders kunnen.

Het gespreksonderwerp bij de verkopers uit de buurt was het afsluiten van de HeidestraatEr zullen wel voorstanders zijn om de Heidestraat af te sluiten maar ik ben alleen aangesproken door mensen die de Heidestraat terug open willen. En dat waren er veel. De buurt rekent op ons en wij houden daar rekening mee.

nog geen reacties

01/04/2012 16:44:44 UTC+02:00

Patrick Hermans steunt actief actie Broederlijk Delen.

Zaterdag en zondag hebben  ex-atleet RiK Ceulemans en zijn teamgenoten van Punk Running in één ruk een estafettetocht door de 44 Limburgse gemeenten gelopen. De opbrengst van de sponsortocht gaat naar Broederlijk Delen. Patrick Hermans heeft als waarnemend burgemeester de lopers door zijn gemeente al lopend vergezeld vanaf de grens met Bilzen tot aan het gemeentehuis van Diepenbeek.

Zaterdag 31 maart om 9h00 is de Zonhovense afstandloper Rik Ceulemans met zijn team Punk Running de tour van de 44 Limburgse gemeenten gestart. Ze steunen daarmee de actie ‘kilometers voor het Zuiden’ van Broederlijk Delen. De atleten lopen van gemeentehuis tot gemeentehuis.
Door het verlof van Burgemeester Steegmans heeft Patrick Hermans als waarnemend burgemeester deze actie gesteund. Op de grens van Bilzen en Diepenbeek heeft hij zondag omstreeks 14h20 de Diepenbeekse toploper Jeroen Hendrikx opgewacht en hem lopend vergezeld tot aan het gemeentehuis van DiepenbeekOok de Diepenbekenaren Rudi Theunissen en Jean-Paul Degeling liepen mee.
Patrick Hermans : “Daar ik dit schitterend initiatief een warm hart toedraag wil ik persoonlijk mijn steentje bijdragen en zo de gemeente Diepenbeek actief vertegenwoordigen. Het was een hele uitdaging wetende dat de snelheid van loper Jeroen Hendrikx 15km/h bedroeg”.
Vanaf het gemeentehuis van Diepenbeek zijn alle lopers van het Punk Running team richting Hasselt vertrokken om de laatste kilometers gezamenlijk af te leggen.
 

 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture

nog geen reacties

25/03/2012 14:18:03 UTC+02:00

Eetdag PUUR-Diepenbeek groot succes

Zaterdagavond 24 maart organiseerde PUUR-Diepenbeek haar 3de eetdag in haar bestaan in zaal De Kei. Wij kunnen als jonge partij opnieuw spreken van een groot succes. Niet minder dan 350 aanwezigen hebben kunnen proeven van de lekkere gerechten klaargemaakt door traiteur Sven en Eve uit Diepenbeek. Een enthousiaste ploeg van meer dan 30 bestuursleden nam de bediening voor haar rekening die trouwens zeer vlot verliep. Bedankt aan alle eters en bestuursleden voor de succesvolle avond.

reacties: 1

15/01/2012 16:09:45 UTC+01:00

Nieuwjaarsreceptie

Vandaag werd de nieuwjaarsreceptie van PUUR-Diepenbeek gehouden in zaal De Kei. Met maar liefst 250 aanwezigen ging het dak eraf toen ik tijdens mijn speech bekend maakte dat de raadsleden Suzy Wolfs, Miet Nelissen en Paula Goffinghs geen deel meer uitmaken van sp.a-Diepenbeek maar hun overstap doen naar PUUR-Diepenbeek.

De reactie van de aanwezigen was verbluffend, bij de bestuursleden kwamen de emoties los en de tranen kregen de vrije loop. Volgens velen is nu gerechtigheid geschied.

Volgens Miet, Paula en Suzy geeft het een gevoel van terug thuis te komen.

Jullie kunnen de perstekst die Miet, Paula en Suzy de wereld hebben ingestuurd lezen onder 'nieuws'. 

nog geen reacties

10/10/2011 02:14:55 UTC+02:00

Spartacus plots snel in aantocht

Voorbije vrijdag de eerste vergadering bijgewoond na de goedkeuring door de minister van het spartacusplan.
 

Vanaf nu zal het snel gaan. Als de administratieve molen van vergunningen mee wil zullen de werken aanvatten in september 2012. De brug in de Waardestraat is het eerste kunstwerk (?) dat zal gebouwd worden en neemt 2 jaar in beslag. Gelijktijdig bij de aanvang sluiten de overwegen van de Peperstraat, Bentstraat en Waardestraat. De overwegen van de Nierstraat en Rooistraat sluiten in april 2014 en de Molentraat en Stationsstraat in december 2014 als alle bruggen klaar zijn. In april 2014 vatten de werken aan en in december 2014 moet de verbinding van de Katteweidelaan met de omleidingsweg een feit zijn.
Ook de Industrielaan krijgt een nieuwe riolering en wegdek, aanvang april 2014. Het stationsplein zal in een nieuw kleedje steken tegen februari 2014.
De werken voor de sneltram zelf zoals het aanleggen van de sporen begint in Lanaken vanaf de 2de helft van 2014.
 

Bovenstaande data komen van het studiebureau en komen vaak niet overeen met de werkelijkheid.
 

nog geen reacties

25/04/2011 22:26:40 UTC+02:00

Atletiek op het Demerstrand

Vandaag Paasmaandag doorgebracht op het Demerstrand. De Diepenbeekse atletiekvereniging ADD organiseerde een wedstrijd voor de jeugdige atleten. Prachtig weer, veel atleten en natuurlijk ook veel volk. Wat gaat dit geven als er een 400meter piste zal zijn…
Als bijlage enkele foto’s voor die mensen die nog steeds niet overtuigd zijn dat ook de atletiek in Diepenbeek leeft.
 

 • picture
 • picture
 • picture

nog geen reacties

20/02/2011 17:38:34 UTC+01:00

Wie weet nog wat de studenten willen ?

Wanneer je op deze site (menu - nieuws) de twee laatste reportages van TVL aandachtig beluistert zul je vaststellen dat de woordvoerder van de studenten Dhr. Cedric Hamaekers het zelf niet meer weet. Of toch?

In de eerste reportage (16/2) hoor je hem zeggen dat hij niet akkoord is dat alle fuiven en presesverkiezingen doorgaan in de Grenslandhallen. Bovendien is de Universiteitslaan een gevaarlijke drukke baan voor de studenten. Maar individuele projecten (fuiven) die kunnen doorgaan in de Grenslandhallen wenst hij wel te bekijken.

In de tweede reportage (17/2) doen burgemeester Steegmans en ikzelf het voorstel om de fuiven in de Grenslandhallen te laten doorgaan. Om het probleem van de gevaarlijke drukke weg op te lossen stellen we voor om gebruik te maken van de fuifbus betaald door de provincie. Bovendien is er naast deze drukke weg een gescheiden en verlicht fietspad van campus Diepenbeek tot aan de Grenslandhallen. Ze moeten zelfs niet oversteken want er is een tunnel. Als men dan in de tweede reportage hoort hoe de woordvoerder te keer gaat en ziet hoe nerveus hij is, ondanks dat al de problemen van de eerste reportage door ons voorstel worden opgelost, kan ik mij niet van de mening ontdoen dat er andere belangen meespelen.

Het collectieve dumpen van de studenten in de Grenslandhallen na de presesverkiezingen komt niet voor in ons voorstel. De perstekst werd nochtans aan Cedric Hamaekers overgemaakt. Hier staat duidelijk in dat de presesverkiezingen mogen doorgaan op de campus. Dat hij durft zeggen dat de burgemeester en ikzelf geen voorstellen meer mogen doen zonder hem te kennen is toch wel een brug te ver. Het is hoog tijd dat deze jonge man terug met zijn beide voeten op de grond komt te staan.
 

reacties: 1

29/01/2011 16:12:57 UTC+01:00

PUUR-Diepenbeek komt tot een akkoord over bestemming Ethias gelden kerk Lutselus.

Zoals in het vorige artikel van mijn weblog staat vermeld stonden er twee agendapunten op de gemeenteraad ivm de bestemming van de verzekeringsgelden van de kerk van Lutselus.
Volgens ons een politiek opbod. Het was ons snel duidelijk dat het in beraad houden van deze punten niet tot de mogelijkheden behoorden. Het enige wat wij nog konden doen was onderhandelen over de inhoud.

Dit gebeurde SAMEN met CD&V-plus op zondag 23 januari. WIJ kwamen vrij snel tot een akkoord. Onze bekommernissen zoals vermeld in het vorige artikel op mijn blog zijn grotendeels opgenomen in het agendapunt. Het aangepaste agendapunt werd maandag opnieuw ingediend en werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd.
Dit agendapunt is een bewijs dat samenwerken in het voordeel is van iedereen.

Hieronder kunt u het aangepaste en goedgekeurde agendapunt lezen.

Artikel 1:
De verzekeringsgelden, die binnenkort vrijkomen, integraal terug te investeren in de gemeenschap van Lutselus. Deze gelden als volgt te investeren :
- In eerste instantie te gebruiken om de rooms-katholieke geloofsgemeenschap van Lutselus te ondersteunen door het bouwen van een gebedsruimte die de noden van de kerkgemeenschap invult.
- Eventuele restgelden worden integraal gebruikt voor verbeterings - en moderniseringswerken aan het ontmoetingscentrum van Lutselus.

Artikel 2:
Het college stelt met onmiddellijke ingang een stuurgroep( intern of extern) aan met een beperkte opdracht.
Deze opdracht zal erin bestaan om, boven alle politieke hoofden heen, de wensen en de noden van de verschillende katholieke organisaties te bundelen en binnen een korte tijd voor te leggen aan een gemeentelijke commissie. Deze commissie wordt voorgezeten door de burgemeester en bestaat uit het CBS eventueel aangevuld met gemeenteraadsleden tot een maximum van 2 leden per fractie.

Artikel 3:
De gemeentelijke commissie zal de bundel als leidraad gebruiken om verdere stappen te ondernemen en een financiële raming op te stellen.

Artikel 4:
Parallel aan de opdracht van het bureau onderzoekt de gemeentelijke commissie of de huidige locatie de mogelijke noden kan invullen en zoekt mogelijke alternatieven indien nodig.

Artikel 5:
Om de geloofwaardigheid van de gemeente in dit dossier te bewaren wordt dit dossier met prioriteit behandeld en is er een regelmatige terugkoppeling van de vooruitgang in deze naar de gemeenteraad.

nog geen reacties

22/01/2011 00:22:55 UTC+01:00

PUUR-Diepenbeek doet niet mee aan politiek opbod rond kerk Lutselus.

Tijdens de gemeenteraad van 24 januari 2011 moeten er maar liefst 13 beslissingen genomen worden in functie van de kerk van Lutselus. Een politiek opbod waar PUUR-Diepenbeek niet aan mee wil doen. PUUR-Diepenbeek vraagt het in beraad houden van de 13 agendapunten en de oprichting van een gemeentelijke commissie waar in alle sereniteit met de gemeenschap van Lutselus kan gedebatteerd worden.

Aanstaande maandag 24 januari zal de agenda van de gemeenteraad uitpuilen van agendapunten rond de kerk van Lutselus. Liefst 13 antwoorden moeten er geformuleerd worden op punten ingediend door zowel leden uit de oppositie als uit de meerderheid. Bijkomend komt er vlak voor de gemeenteraad tijdens het vragenhalfuurtje een inwoner ook nog drie vragen stellen die kaderen in het hele gebeuren rond de kerk van Lutselus.

Een politiek opbod tussen CD&V-plus en gemeenteraadsvoorzitter Frank Keunen ligt aan de basis van deze agendapunten. Het schepencollege van 11 januari was het er over eens dat er geen agendapunten over de kerk van Lutselus moesten geagendeerd worden voor de gemeenteraad van 24 januari. Een stemming binnen dit college heeft dit duidelijk gemaakt, Keunen was de enige die voor was. Ondanks deze beslissing heeft schepen en voorzitter van de gemeenteraad Frank Keunen toch zijn wil doorgedreven door op eigen houtje de punten te agenderen. Oppositieraadsleden Lucien Wolfs en Gerard Smets (CD&V-plus) doen bovenop de drie punten van Keunen er nog eens 8 bij. En als dat nog niet voldoende is komt Dhr. Rudi Vanweert inwoner van Lutselus en lid van de sp.a-fractie binnen de beleidscel (overleg van meerderheidspartijen) nog drie bijkomende vragen stellen aan de raadsleden.

Vorige week werd op vraag van het schepencollege een officieel schrijven gericht aan het bisdom met de vraag of zij financieel wensen tussen te komen. Deze mensen hebben uiteraard nog niet de tijd gehad om te reageren. De verzekering heeft vorige week een mailtje verstuurd waarin een bedrag werd vernoemd waar de gemeente recht op zou hebben. Van het vermelde bedrag is de gemeente nog niet zeker omdat de discussie nog bezig is over wat wel en niet wordt terugbetaald door de polis.

PUUR-Diepenbeek stelt zich hier ernstige vragen bij. Om wie gaat het nu eigenlijk ? Om de politiekers of om de gemeenschap van Lutselus ? Is de tijd rijp om beslissingen te nemen als men nog met zoveel vragen zit ? Is dit een discussie die in een gemeenteraad moet gevoerd worden in het bijzijn van pers en toeschouwers en zonder inspraak van de slachtoffers van het hele gebeuren ? Amper één keer hebben deze mensen hun mening mogen zeggen en dit dan nog vlak na het instorten van de kerk toen de emoties nog zeer hoog zaten.

PUUR-Diepenbeek vindt dat deze mensen en verenigingen meer respect verdienen. Zij zullen tijdens de gemeenteraad voorstellen om de agendapunten in beraad te houden. Bijkomend zal PUUR-Diepenbeek vragen om een gemeentelijke commissie op te richten waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn inclusief alle politieke fracties (zowel oppositie- als meerderheidspartijen). In deze commissie zal in overleg en in alle sereniteit duidelijkheid gecreëerd worden over wat de gemeenschap Lutselus wenst en wat de mogelijkheden zijn. Ook zal er dan meer informatie zijn over de financiële kant, zowel vanuit de verzekeringsmaatschappij als vanuit het bisdom.

Dit is voor ons een WIJ-beleid, PUUR voor de gemeenschap van Lutselus.
 

nog geen reacties

26/12/2010 18:34:02 UTC+01:00

Kerk van Lutselus stort in na middernachtmis.

De kerk van Lutselus die kort na de middernachtmis op kerstnacht grotendeels was ingestort is ondertussen helemaal gesloopt. De 2 muren en de toren die na de instorting nog overeind stonden, zijn uit veiligheidsoverwegingen naar beneden gehaald.

Hieronder kort mijn relaas over de gebeurtenissen van 25 december 2010.

- Omstreeks 4h00 hebben de muren en het dak het begeven onder de zware last van de sneeuw.
- De eerste veiligheidsmaatregelen worden genomen door brandweer en gemeentepersoneel. De Pastorijstraat wordt afgesloten en niemand mag nog in de buurt komen van de kerk owv bijkomend instortingsgevaar.
- Er worden contacten gelegd met de verzekeringsmaatschappij en om 14 u. komt de expert van Ethias ter plaatse.
- De expert, enkele mensen van het kerkfabriek, de school en enkele schepenen beslissen om de muur aan de kant van de school onmiddellijk te laten slopen owv het instortingsgevaar.
- Aannemer De Coster Henri uit Peer wordt gecontacteerd en gaat onmiddellijk akkoord om de slopingswerken uit te voeren.
- Om 18h30 vraagt burgemeester Steegmans aan mij als schepen van openbare werken om de coördinatie te doen van de uit te voeren werken en om de nodige beslissingen te nemen.
- Ik stel voor om de toren te inspecteren omdat er geen enkel risico mag genomen worden.
- Brandweercommandant Swijsen, werkleider dienst gebouwen Kris Colemont en ikzelf inspecteren via de brandweerladder de toren van nabij. Het was snel duidelijk dat de toren verscheidene barsten vertoonde en dat de veiligheid niet meer kon gegarandeerd worden.

Het besluit stond vast, onmiddellijk slopen van de toren.
- Wij wachten op de grote kraan die een hoogte kan bereiken van 22 meter en uit Mol moest worden overgebracht. Omstreeks 19u.30 arriveerde dit gevaarte in Diepenbeek.
- Na het volledig afsluiten van de N76 werd de toren omstreeks 20h30 gesloopt.
- Door vallende brokstukken werd een elektriciteitskast beschadigd en kwamen enkele woningen, de verkeerslichten en de openbare verlichting zonder spanning te zitten. In minder dan een uur werd dit euvel hersteld door Infrax.
- De technische dienst heeft nog tot voorbij middernacht gewerkt om de Pastorijstraat weer toegankelijk voor het verkeer te maken.
- Ook werd door de technische dienst van de gemeente de volledige kerk omheind om veiligheidsredenen en om diefstal te voorkomen.

Ondanks dat het erg is voor de parochianen dat de kerk van Lutselus is verdwenen ontsnapt Diepenbeek aan een heuse catastrofe !!! Vrijdag zaten er nog 400 kinderen in de kerk en tijdens de nachtmis om en bij de 200. Hier kan men dus spreken over een geluk met een ongeluk.


 

 • picture
 • picture

reacties: 1

07/10/2010 01:30:14 UTC+02:00

Beknopt verslag gemeenteraad van 5 oktober 2010.

Door de politieke gebeurtenissen van de afgelopen dagen was er massale persbelangstelling.
Ook het zogenaamde ‘Diepenbeeks verzet’ was aanwezig (zie perstekst). Voor de gemeenteraad hebben zij een pamflet uitgedeeld aan alle aanwezigen. Te lezen via deze link.

Agenda :
1. Behoud huidig aanbod openbaar vervoer Rozendaal (burgerinitiatief zie verslag vorige raad)
Dit agendapunt werd vorige gemeenteraad in beraad gehouden omdat De Lijn een toelichting ivm haar advies kwam geven. Het advies van De Lijn was duidelijk. Zo snel mogelijk een beslissing nemen o.w.v. de veiligheid van de busgebruikers en een alternatieve route invoeren. Het is namelijk zo dat de bus richting Genk telkens de Henri Fordlaan moet kruisen. Tijdens de spitsuren is dit levensgevaarlijk.

Dit agendapunt bestond uit 4 delen.

 • gemeenteraad bevoegd of niet => beslissing : ja
 • huidige route behouden => beslissing : nee
 • communicatie aan indiener voorstel : beslissing : ja
 • samen met stad Genk onderzoeken of Irisstraat kan doorgetrokken worden met Caetsbeekstraat => beslissing : neen

De beslissing van het laatste punt ligt in de lijn van het advies van de mobiliteitsambtenaar. Bijkomend zou er moeten geïnvesteerd worden door de gemeente Diepenbeek op Genks grondgebied. Voor mij persoonlijk kan dit niet.

Tijdens de gemeenteraad heb ik persoonlijk nog een punt toegevoegd nml. het goedkeuren van de nieuwe route voor de bus. Het lijkt mij logisch als men een route afschaft dat men dan aangeeft hoe de bus wel moet rijden. Dit was tegen de zin van Hugo Leroux waarop de schepen de raadszaal verliet. Mijn voorstel werd unaniem door de aanwezige raadsleden goedgekeurd. Vreemd, want in elke voorgaande vergadering was er enorme tegenstand van twee schepenen. Eentje had de zaal verlaten en de andere… heeft zijn jas nog maar eens gedraaid om zijn gezicht niet te verliezen.

De houding van Hugo Leroux is naar mijn mening niet goed te keuren. Een schepen die een meerderheid van 13 tegen 12 in de steek laat omdat er een beslissing moest genomen worden ivm een busroute en dit in kader van veiligheid is onaanvaardbaar. Hij zocht een stok om te slaan. Hij had namelijk op voorhand voorspeld dat hij de begrotingswijziging niet zou goedkeuren omdat het budget van het buurthuis zou weggenomen worden. Door de massale mediabelangstelling kon hij dit niet maken en moest hij op een andere manier de stemming van de begroting ontlopen. En dan maar oproepen om in het belang van de bevolking te werken en niet in eigen belang.


2. Begrotingswijziging buitengewone dienst.
Om een lang verhaal kort te houden. De begroting werd goedgekeurd met 12 voor, 10 tegen en 2 onthoudingen. Ik ben iedereen dankbaar dat de begroting werd goedgekeurd. In mijn ogen heeft de oppositie laten zien dat zij bereid zijn om in noodsituaties de meerderheid te depanneren. Ik hoop dat iedereen van de meerderheid dit begrepen heeft.

3. Verhoging budget verbouwen industriepand tot gemeentelijke technische dienst.
Zware oppositie van Lucien Wolfs bij dit punt en naar mijn mening terecht. Aankoop van het gebouw voor 2,2milj euro + 400.000 euro herstellingskosten. Zo werd dit aan de gemeenteraad destijds voorgelegd door onderhandelaar en voorzitter van het AGB Dhr. Frank Keunen. De gemeenteraad keurde dit unaniem goed.
Na enkele maanden werden de herstellingskosten verhoogd naar 750.000 euro. Nog enkele maanden later naar 1.400.000 euro en nu 2.400.000 euro. Hoe werd dit gebouw aangekocht stel ik mij dan de vraag ? Blijkbaar met de natte vinger in de wind.

Als schepen van openbare werken heb ik na de aankoop samen gezeten met het studiebureau en vlug was duidelijk dat dit gebouw veel te duur zou worden. Er was geen weg terug want het huidige gebouw werd al verkocht door het AGB. Vanaf april 2011 moeten we ons eigen gebouw gaan huren als de nieuwe locatie niet klaar is. En dit zal niet klaar zijn. Spijtig dat ik niet betrokken was bij de onderhandelingen en aankoop van dit gebouw.

Tijdens de behandeling van dit punt heb ik duidelijk gemaakt dat de herstellingskosten veel te hoog zijn maar er is geen alternatief. Elke maand dat we de beslissing uitstellen is een extra maand huur.
Dit agendapunt werd niet goedgekeurd. Stemming was 12 – 12. De stem van Leroux was dus nodig. De mensen van de technische dienst en groendienst zullen hem dankbaar zijn…

4. Goedkeuring verhoging budget voor het project Demerstrand fase 1.
Dit agendapunt was voor de recreant en sportliefhebber zeer belangrijk. Maar liefst 500.000euro werd bijkomend gevraagd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad (zowel oppositie als meerderheid) heeft zijn goedkeuring gegeven. De start van de werken komt nu wel heel kort bij.

5. Aanduiden leden raad van bestuur AGB
Marleen Smeers van de fractie Groen! heeft haar ontslag ingediend waardoor er iemand anders moest aangeduid worden. Hugo Leroux was kandidaat.
De gemeenteraad heeft door haar stemming duidelijk laten merken dat men mensen in het AGB wenst die hun verantwoordelijkheid opnemen en niet zo maar vluchten als het moeilijk wordt. Stemming : 18 tegen de aanstelling van Leroux en 6 voor. Schepen Leroux zal dus nog even moeten wachten om te mogen zetelen in het AGB.

Mijn besluit :
Een federale regering kan vallen, een gemeenteraad niet.
Jammer voor de gemeente Diepenbeek.
 

nog geen reacties

30/09/2010 02:15:29 UTC+02:00

Sp.a-Limburg laat socialist Patrick Hermans uit de partij zetten.

Woensdagmiddag omstreeks 13h00 ontving Patrick Hermans via de correspondent van Het Belang van Limburg de boodschap dat de administratieve commissie hem uit de partij had gezet. Deze boodschap is keihard aangekomen bij Patrick Hermans maar ook bij het voltallig bestuur van sp.a-Diepenbeek.

Het sp.a-bestuur heeft onmiddellijk een vergadering samengeroepen om deze beslissing te bespreken. Alle bestuursleden die niet gebonden zijn aan de socialistische zuil (vakbond, Voorzorg) stappen uit de sp.a en volgen Patrick Hermans. Ook de gemeente- en ocmwraadsleden Freddy Blokken, Bjorn Philtjens en Georges Dewarier gaan als onafhankelijke zetelen en steunen hierdoor Patrick Hermans.

Het sp.a-bestuur van Diepenbeek kan niet begrijpen dat sp.a-Limburg Patrick Hermans niet heeft verdedigd. Vanuit de Diepenbeekse sp.a-fractie is 14 dagen geleden de laatste klacht verstuurd aan Ingrid Lieten (voorzitter sp.a-Limburg) tegen Frank Keunen en ondertekend door alle fractieleden inclusief voorzitter, secretaris en ondervoorzitters met de uitdrukkelijke vraag om Dhr. Frank Keunen ten laatste tegen 15 oktober uit de partij te zetten. Deze klacht kwam tot stand omdat Frank Keunen tal van keren de afsprakennota opgesteld door de provinciale administratieve commissie had overtreden. Sp.a-Limburg heeft op geen enkele manier aandacht gegeven aan dit schrijven.

Vanuit het sp.a-bestuur betreuren we ten zeerste dat één van de grondleggers van de socialistische partij in Diepenbeek zonder gegronde reden uit de partij wordt gezet en het onderspit moet delven voor een ex-CD&V-er die aldaar destijds de deur werd gewezen. Als er iemand was die wou bemiddelen dan was het net Patrick Hermans. De voorbije twee jaar is hij continu bij sp.a-Limburg gaan aankloppen om in de afdeling Diepenbeek te komen bemiddelen. Er gaf nooit iemand thuis.

Als sp.a-bestuur zijn wij er ten volle van overtuigd dat het niet de redenen zijn vermeld in het verslag verstuurd door de commissie die het ontslag moeten rechtvaardigen. Volgens ons is het de halsstarrige houding van schepen Patrick Hermans in gemeentelijke dossiers zoals Spartacus en de Campushal. Nooit heeft onze voorzitter en schepen zich laten beïnvloeden door de sp.a-partijtop maar steeds heeft hij de mening van de sp.a-fractie verdedigd en het belang van Diepenbeek vooropgesteld. Het meningsverschil met minister van Staat Willy Claes tijdens de algemene ledenvergadering van mei laatstleden werd hem ook niet in dank afgenomen. Onze voorzitter werd hier voor de vierde keer op rij op een democratische manier verkozen met 97% van de stemmen in het bijzijn en onder het goedkeurend oog van de nationale secretaris Alain Andre. Blijkbaar wordt de democratie nu ook al door de sp.a met de voeten getreden.

Zowel het bestuur alsook Patrick Hermans hebben beslist zich niet te verzetten tegen de niet statutair genomen beslissing van de administratieve commissie. De onafhankelijke raadsleden en bestuursleden blijven constructief verder werken binnen de huidige meerderheid in het belang van elke Diepenbekenaar. Zij zullen zich de komende maanden bezinnen over hun toekomst binnen het politieke landschap van hun gemeente.

Ex-bestuur sp.a-Diepenbeek

reacties: 1

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio