23/07/2015 00:00:00 UTC+02:00

Klachtenregen van de oppositie kost de diepenbekenaar veel geld

Het college van burgemeester en schepenen van Diepenbeek wil dat de klachtenregen van de oppositiepartijen tegen besluiten van het college en de gemeenteraad stilaan stopt. Jos Leroi, gemeenteraadsvoorzitter legt uit:” Sinds dit bestuur is aangetreden heeft de oppositie maar liefst 25 klachten ingediend bij de toezichthoudende overheid. Elke klacht die binnenkomt vergt een uitgebreid onderzoek van onze administratie, die hier heel wat tijd in investeert, tijd die verloren gaat om aan andere dossiers te werken. Maar ook vragen van inwoners moeten soms wachten om tijdig op alle klachten te kunnen antwoorden. Van die 25 klachten zijn er overigens maar liefst 21 verworpen, in de andere vier dossiers ging het om detailkritiek zoals de te volgen procedure bij de aankoop van nieuwe gsm’s.

We zijn ook erg ontstemd over de strafklacht die de oppositiepartijen bij het Parket hebben ingediend en waarin wij in het dossier rond de Paanhuisbeek van schriftvervalsing zijn beschuldigd. We zijn er overigens van overtuigd dat we in dit dossier recht in onze schoenen staan, dat zal zeker uit het onderzoek van het Parket blijken.

Terwijl dit bestuur er alles aan doet om de administratie meer efficiënt te laten werken, kijk naar de integratie van gemeente- en ocmw-diensten, doet de oppositie er met hun klachtenoffensief alles aan om het werk van de administratie extra te verzwaren. En het jammere is vooral dat het altijd gaat om details in een dossier, nooit om essentiële veranderingen aan een dossier. Er is nog geen enkele klacht binnengekomen die wezenlijk wat heeft veranderd aan de inhoud van een dossier. We zijn dat spuugzat en gaan dan ook de fractieleiders vragen of dit politieke spelletje kan stoppen, want niemand wint hierbij. We willen dat alle gemeenteraadsleden, inclusief de leden van de oppositie, het debat inhoudelijk voeren op de gemeenteraad. Dat gebeurt haast nooit, maar dan wel achteraf  klachten indienen over punten en komma’s, dat duld ik niet meer.

Dat de oppositie ons werk controleert maakt essentieel deel uit van een goed democratische werking van een bestuur, en juichen we op zich toe, maar het moet wel om gefundeerde en inhoudelijk onderbouwde klachten gaan, niet over futiliteiten met enkel maar de bedoeling het dossier te vertragen.

Bovendien kost het de Diepenbeekse gemeenschap alleen maar geld, de personeelskost van dat opzoekwerk gaan we berekenen en voorleggen aan de fractieleiders. Neem nu het dossier van de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum van Lutselus. Omdat hun klacht dat het advies van de cultuurraad niet in het dossier zat werd ingewilligd, zijn we genoodzaakt op 4 augustus een extra gemeenteraad in te lassen om een nieuw besluit te nemen. Dat kost ons 5.000 euro aan zitpenningen. Ook moeten we vandaag alle acht ontwerpers die zich kandidaat gesteld hadden om een dossier in te dienen, laten weten dat de lopende procedure is stopgezet.

Ook nu heeft hun klacht overigens niets veranderd aan het dossier, want we gaan niets wijzigen aan de eerder genomen besluiten hieromtrent. We hebben het advies van de cultuurraad in het dossier van het ontmoetingscentrum van Lutselus niet bewust achtergehouden, zoals de oppositie nu suggereert. Trouwens dat advies was voor alle gemeenteraadsleden al langer raadpleegbaar.

We gaan het (overigens niet-bindende) advies van de Cultuurraad in het dossier steken, en gaan de procedure gewoon opnieuw opstarten en de gemeenteraad vragen op 4 augustus om het punt opnieuw goed te keuren. That’s it ! Jammer dat het dossier zo weer enkele maanden vertraging heeft.

Burgemeester Patrick Hermans vult aan: “Ik wil ook nog even beklemtonen dat we in dit dossier van het ontmoetingscentrum van Lutselus een grote inspraakronde hebben gehouden, met alle betrokken actoren in Lutselus, dit om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Dat maakt dat dossiers soms wat trager vooruitgaan dan gehoopt, maar dat is een bewuste keuze van dit bestuur om alle dossiers in grote openheid te behandelen. Zo hebben we vooraf ook een grote inspraakronde georganiseerd bij de invoering van de blauwe zone, en nu ook weer voor de bouw van nieuwe sportinfrastructuur op het Demerstrand.”

Meer info bij schepen Jos Leroi, 0479 71 19 61

nog geen reacties

Reacties:

nog geen reacties.

Plaats reactie:

Provider login

Naam

Url:

terug

Huidige bezoekers

  • bezoekers: 3 bezoekers
  • bots: Google [Bot]

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio