07/02/2013 23:00:00 UTC+01:00

Op 18 februari beslissing over kerk Lutselus

Het college van burgemeester en schepenen besliste afgelopen dinsdag het dossier van de nieuwe gebedsruimte voor de rooms-katholieke gemeenschap van Lutselus te agenderen op de gemeenteraad van 18 februari 2013 met de vraag of deze gebedsruimte nog gebouwd moet worden op de voorziene locatie, namelijk op de terreinen van de oude pastorie in de Pastorijstraat. Het nieuwe beleid opteert er immers voor om de nieuwe gebedsruimte te bouwen aansluitend bij het Ontmoetingscentrum van Lutselus, hierbij aangespoord door Vlaams minister Geert Bourgeois die de gemeente aanraadt om een voorzichtig financieel beleid te voeren.

Het nieuwe college heeft - zoals twee weken geleden reeds aangekondigd - het dossier in detail bestudeerd en is na grondig en constructief overleg binnen de meerderheidspartijen tot dit besluit gekomen.

Hierbij heeft het denkwerk van Vlaams minister Geert Bourgeois, zoals verwoord in de nota van juni 2011 “Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk”, als belangrijkste motivatie gediend.

Het is nog maar geleden van woensdag 29 januari 2013 dat dezelfde minister Bourgeois bekendmaakte dat de financiële situatie van de gemeenten steeds meer onder druk komt te staan door de hogere kosten voor het personeel en de OCMW's. De minister vraagt dan ook aan de gemeenten om een voorzichtig financieel beleid te voeren, met plaats voor besparingen.

Tegen deze achtergrond acht het schepencollege het niet langer opportuun om een alleenstaand nieuw gebouw op te trekken voor de rooms-katholieke gemeenschap van Diepenbeek. Eerder lijkt het opportuun om de gebedsruimte aan te bouwen aan het Ontmoetingscentrum van Lutselus, dat daarbij tevens de noodzakelijke renovatie mag ondergaan. Het voorzien van een alleenstaand gebouw zou op termijn immers, zeker als de huidige trend van ontkerkelijking zich verder zet, erg duur gaan uitvallen voor het gemeentebestuur en zijn inwoners. In dat geval zou het gebouw op termijn moeten verbouwd worden tot een multifunctionele ruimte, hetgeen een aanzienlijk prijskaartje met zich zou meebrengen, waarmee het schepencollege de inwoners van de gemeente niet wil belasten. De idee om de nieuwe gebedsruimte te koppelen aan het bestaande ontmoetingscentrum getuigt van multifunctionaliteit en de integratie van een gebedsruimte en het Ontmoetingscentrum is duidelijk een win-win project dat rekening houdt met het verzoek aan de gemeente om een voorzichtig financieel beleid te voeren.

Vanzelfsprekend opteert het college voor een volledige betrokkenheid van alle actoren, waaronder vertegenwoordigers van de parochieraad, kerkfabriek, bisdom, e.a. … door de oprichting van een adviesorgaan.

nog geen reacties

Reacties:

nog geen reacties.

Plaats reactie:

Provider login

Naam

Url:

terug

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio