16/11/2012 15:52:34 UTC+01:00

Gouverneur geeft schepen Hermans gelijk ivm Heidestraat

 • Heidestraat
 • Heidestraat2

In oktober 2011 werd zonder consensus in het college de opdracht gegeven om de Heidestraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Omdat de vrees bij de voorstanders bestond dat de beslissing zou worden teruggedraaid werd de opdracht gegeven een gedeelte van de weg op te breken. De veiligheid voor voetganger en fietser kwam hierdoor in het gedrang.

Na een welles nietes spelletje in verschillende gemeenteraden en colleges over het wel of niet terug openen en herstellen van de Heidestraat diende raadslid Freddy Blokken (PUUR) in juni 2012 het agendapunt in om de eerder opgebroken en voor alle gemotoriseerd verkeer afgesloten Heidestraat te herstellen met dolomiet en wegneembare paaltjes (dolomiet opgelegd door RUP). Dit uit bekommernis voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

De gemeenteraad ging met een wisselmeerderheid akkoord om de Heidestraat te laten herstellen zoals voorgesteld door raadslid Blokken.

Tijdens het daaropvolgende schepencollege werd er beslist om het goedgekeurde ontwerp van de gemeenteraad niet te laten uitvoeren omdat het ontwerp niet zou voldoen aan het RUP-Dautenweyers. Dit erg tegen de zin van burgemeester Steegmans en schepen van openbare werken Hermans.

Schepen Hermans Patrick was overtuigd dat het ontwerp volledig voldeed aan het RUP en diende prompt een klacht in tegen de beslissing van het college. In de tussenperiode van indienen en uitspraak van de klacht werd schepen Hermans waarnemend burgemeester en liet in kader van de veiligheid het wegdek herstellen met dolomiet. De straat bleef afgesloten door betonblokken.

De gouverneur geeft schepen Hermans nu gelijk. Het in juni goedgekeurde ontwerp kan nu uitgevoerd worden. De betonblokken moeten verdwijnen en vervangen worden door wegneembare paaltjes.
Hopelijk eindigt door de uitspraak van de gouverneur nu het politieke spel over de Heidestraat

Lees hier de brief van de gouverneur.

nog geen reacties

11/11/2012 23:00:00 UTC+01:00

Mars voor de toekomst

Vandaag met het voltallige college van burgemeester en schepenen aanwezig geweest in Genk om onze steun te betuigen aan alle mensen die in de toekomst hun job kunnen verliezen. De vakbonden hebben vandaag getoond dat ze nog iets betekenen in onze provincie. Ze krijgen volgens de berichten 20.000 mensen op de been. Hopelijk kunnen zij in overleg met de politieke tenoren in Brussel een plan uitwerken dat de toekomst voor onze Limburgers veilig stelt.

nog geen reacties

18/10/2012 00:03:29 UTC+02:00

Dankwoord

Via deze weg wens ik de 2728 kiezers die hun stem voorbije zondag hebben uitgebracht op PUUR-Diepenbeek te bedanken. Dit heeft geresulteerd in 6 verkozenen waarvan 3 gemeenteraadsleden, 2 schepenen en de burgemeester. Samen met de coalitiepartners gaan we de komende 6 jaar werken aan de toekomst van Diepenbeek.

nog geen reacties

14/10/2012 21:25:55 UTC+02:00

Resultaten gemeenteverkiezingen

Partijen Stemmen % Zetels
PUUR - DIEPENBEEK 2.728 20,90% 6
N-VA 2.287 17,52% 5
DAAD 2.179 16,69% 4
sp.a 1.928 14,77% 4
CD&V 1.551 11,88% 3
Open Vld 1.285 9,84% 2
Groen 1.095 8,39% 1

Meer resultaten van de verkiezingen in Diepenbeek vindt u op de website vlaanderenkiest.be

reacties: 1

08/10/2012 16:42:59 UTC+02:00

Afvoeren autowrak Lutselusstraat te Diepenbeek.

Reeds enkele maanden tot zelfs een jaar staan er verschillende oude voertuigen ongebruikt op eigendom van de gemeente in de Lutselusstraat. De buurt is vragende partij om de auto’s te verwijderen. Een dossier over deze voertuigen is lopende bij de politie.
   Volgens de wetgeving is het achterlaten van wrakken op eigendommen van derden niet toegestaan. Aan deze overtreding die kan aan zien worden als sluikstorten hangen boetes tot 250 euro. Als schepen heb ik het initiatief genomen om deze voertuigen te laten verwijderen. De enige fout is dat deze opdracht door mij persoonlijk werd gegeven en nog niet werd bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen. Het afvoeren van het tweede voertuig komt zeer spoedig in het college en dit op vraag van de politie. Na bekrachtiging van dit besluit zal ook dit voertuig worden afgevoerd.
   Het is de taak van de bevoegde ambtenaar om te onderzoeken of er een boete wordt aangerekend aan de overtreders ikv sluikstorten.
   Dat dit opeens voorpaginanieuws is, is waarschijnlijk te wijten aan de nakende gemeenteraadsverkiezingen. Sommige collega’s (?) zien hun kans om mij persoonlijk in diskrediet te brengen ondanks dat ik van mening ben dat ik gehandeld heb voor het goed van de buurt.
   Het persartikel dat werd verstuurd door schepen Keunen is niet correct. Het college heeft niet beslist om te onderzoeken of Patrick Hermans persoonlijk verantwoordelijk kan gesteld worden voor zijn beslissing. Wat in een schepencollege besproken wordt mag trouwens niet openbaar gemaakt worden, waar schepen Keunen door het persartikel te versturen dus zwaar in de fout gaat.
 

nog geen reacties

08/10/2012 16:09:53 UTC+02:00

Laatste week voor verkiezingen

De laatste week voor de verkiezingen zetten we in. De sfeer in de groep van PUUR is enorm goed. Dit hebben we opnieuw bewezen tijdens de restaurantavond van 6 oktober. Een ruime en hechte ploeg van meer dan 35 helpers stonden klaar voor de 420 eters. De restaurantavond was dan ook een groot succes.

Onze tweede en laatste folder zal de komende dagen in de brievenbussen vallen. Opnieuw zullen al onze kandidaten aan bod komen. Het succes van het boekje ‘PATRICK’ zal misschien niet te evenaren zijn, maar wij zijn er van overtuigd dat ook over de nieuwe folder zal gesproken worden. De nieuwe folder zal voor de kiezer nog meer duidelijkheid creëren zodat al de kiezers weten waar Diepenbeek aan toe is als zij stemmen voor PUUR-Diepenbeek.

 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio