30/04/2013 00:00:00 UTC+02:00

Illegale fuif houdt Diepenbeek wakker

In de nacht van zaterdag 27 april op zondag 28 april is de nachtrust van veel inwoners van Diepenbeek verstoord door luide housemuziek die bleef aanhouden tot 9u ’s morgens.

In tegenstelling tot wat veel inwoners dachten, was deze muziek niet afkomstig van een fuif op de campus van Diepenbeek. De oorzaak was een illegale fuif die georganiseerd was in een lege hangar op het industrieterrein bij het Albertkanaal in Genk.

Vanaf het moment dat de klachten binnenkwamen, om 2u ‘s nachts, is de politiezone van Hazodi op zoek gegaan naar de herkomst van het lawaai. Toen duidelijk werd dat het van het Genkse industrieterrein kwam, werd de politiezone Gaoz verwittigd. Het heeft de politie enige moeite gekost om de fuif stil te leggen. Uiteindelijk werd de muziek pas om 9u ’s morgens volledig uitgezet, wat wij betreuren. 

De politie heeft PV opgemaakt tegen de organisatoren van de illegale fuif. De gemeente Diepenbeek heeft geen bevoegdheid in deze zaak omdat de fuif op het grondgebied van Genk doorging. We hebben er bij de politiezone Gaoz echter op aangedrongen om deze zaak grondig te onderzoeken zodat gelijkaardige incidenten in de toekomst niet meer zullen voorvallen.

Wij betreuren dat nu de perceptie ontstaan is dat de studenten verantwoordelijk waren voor de verstoorde nachtrust. Als gemeente doen we al het mogelijke om een evenwicht te bewaren tussen het recht van de studenten om te fuiven en de nachtrust van de buurtbewoners. Met de praesesverkiezingen zijn het momenteel drukke tijden op de campus, maar door een verhoogde inzet van politie proberen we de situatie dit academiejaar onder controle te houden. We hopen dan ook dat de inwoners van Diepenbeek terug van een onverstoorde nachtrust gaan kunnen genieten.
 

reacties: 1

21/04/2013 21:43:24 UTC+02:00

Vijf pv's opgesteld bij controle van dag- en nachtwinkels

Morgen wordt er tijdens de gemeenteraad een reglement goedgekeurd dat de wildgroei van nachtwinkels en de vaak daarbij horende overlast zal tegengaan. Dat het huidige beleid hier een juiste keuze maakt stellen we vast aan de resultaten van de controles die de voorbije dagen zijn uitgevoerd door de politie. Ook voor de komende weken heb ik controles gevraagd.

http://www.lokalepolitie.be/5370/in-de-kijker/705-vijf-pvs-opgesteld-bij-controle-van-dag-en-nachtwinkels.html

reacties: 7

15/04/2013 00:47:01 UTC+02:00

Een column vanuit mijn kant gezien.

Diepenbeek heeft al jaren een website naast de officiële website van de gemeente. Eerst Diepenbeekinfo en momenteel onder de naam www.diepenbeek.nu . Deze websites werden/worden onderhouden door vrijwilligers die met goede bedoelingen en met een gezonde dosis aan neutraliteit de Diepenbeekse gebeurtenissen via internet gratis in de huiskamers brengen. En met succes.

Sinds enkele weken loopt het vanuit mijn kant gezien wat uit de hand. Columns worden geschreven met inhoud die enkel gekend is door politiekers. Geen probleem zolang de neutraliteit wordt bewaard. Maar hier loopt het de laatste tijd aardig mis. De schrijver van de columns was in het verleden een goede politieker in de oppositie. Het oppositie voeren zit hem nog steeds in de vingers en dat kunnen die vingers de laatste tijd niet meer verbergen.

De ondersteunende politieke reacties op deze columns zijn vaak gestoeld op frustraties die waarschijnlijk veroorzaakt worden door de slechte persoonlijke verkiezingsresultaten. Of reacties van supporters van politiekers die het niet aandurfden zich kandidaat te stellen op 14 oktober 2012 maar nu weer de beste stuurlui zijn. En ja, die staan nog steeds aan wal en nu weliswaar samen met hun politieke vrienden.
 

Hopelijk wordt er in de toekomst nog alleen oppositie gevoerd in de gemeenteraad en niet op de mooie website van Diepenbeek.nu .
 

reacties: 2

07/04/2013 11:03:01 UTC+02:00

Beleidspartijen sparen 5000 euro uit op 8 april

Aanstaande maandag 8 april wordt er door de Diepenbeekse oppositiepartijen een extra gemeenteraad samengeroepen betreffende de tracé keuze voor Spartacus lijn 2.

Tijdens de vorige gemeenteraad werd hetzelfde punt verdaagd door een democratische meerderheid van 16 tegen 9.

Standpunt werd reeds ingenomen
Op 26 augustus 2012 werd door het vorige bestuur immers het standpunt ingenomen om te kiezen voor het Caetsbeek-Noord tracé. Het huidige bestuur blijft bij dit standpunt. Tijdens de onderhandelingen wordt Diepenbeek als een volwaardige partner betrokken en zal men ernstig rekening houden met de wensen van het nieuwe beleid.

Goede verstandhouding met partners
Daarenboven zal de de gemeenteraad van 22 april nog eerst moeten oordelen over het Spartacus lijn 1 dossier. Het onderhandelde resultaat van Spartacus lijn 1 is het resultaat van de constructieve samenwerking tussen alle betrokken partners. Een extra gemeenteraad om een reeds gekend standpunt te bekrachtigen zou geen enkele toegevoegde waarde hebben. Het zou enkel kunnen leiden tot een ondermijning van de positieve sfeer aan de onderhandelingstafel.

Discussie verder zetten op gemeenteraad 22 april
De meerderheidspartijen wensen de discussie aan te gaan op de gemeenteraad van 22 april. Er werd reeds op de gemeenteraad van 18 maart democratisch besloten dat het punt niet hoogdringend was. De partners kennen reeds het standpunt betreffende de tracé keuze en de huidige goede verstandhouding met deze partners moeten we verderzetten. Jammer genoeg kan de kost van een extra gemeenteraad (+/-5000 euro) enkel vermeden worden door geen gehoor te geven aan de oproep van de oppositie.
 

nog geen reacties

05/04/2013 23:57:00 UTC+02:00

Nieuwe meerderheid lost knelpunten op over Spartacus lijn 1 en krijgt ondertunneling in Lutselus

De gemeente Diepenbeek heeft na overleg met De Lijn, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer zekerheid gekregen omtrent een aantal openstaande punten omtrent lijn 1 van de sneltram. Door het constructief en grondig overleg tussen de betrokken partijen kan het gemeentebestuur zich akkoord verklaren met de samenwerkings-overeenkomst voor de aanleg van lijn 1. Het akkoord moet nu nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden tijdens de zitting van 22 april 2013. Nadien moet de Raad van Bestuur van “De Lijn het akkoord ook nog goedkeuren.

Welke afspraken werden gemaakt ?

Er is een principiële en financiële afspraak over het viaduct aan de Grendelbaan. De spoorwegbrug van de N76 zal worden doorgetrokken tot voorbij het kruispunt met de N2. Hierdoor blijft de Grendelbaan open en is het centrum van Diepenbeek bereikbaar vanuit Bilzen. Tussen de Grendelbaan en de Katteweidelaan komen parallelwegen langsheen de N76 zodat het verkeer dat vanuit Diepenbeek of Bilzen komt een makkelijke aansluiting krijgt richting Genk of E313. Deze globale oplossing maakt Diepenbeek beter bereikbaar en verbetert de doorstroming en veiligheid op de drukke Grendelbaan.

Het akkoord gaat niet ten koste van de plannen voor een onderdoorgang in Lutselus. De nieuwe bestuursploeg heeft bij deze onderhandelingen aan de Vlaamse Overheid laten weten dat ook de voorziene onderdoorgang in Lutselus in het investeringsprogramma moet blijven. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het studietraject voor de ondertunneling van de Nieuwstraat tussen de Pastorijstraat en het Lutselusplein kortelings starten. Het zal een brede constructie worden die definitief komaf maakt met de onveilige toestanden uit het verleden en die de leefbaarheid van Lutselus flink zal verbeteren.

Daarnaast werd tussen Infrabel, De Lijn en de gemeente Diepenbeek onderhandeld over een verbindingsweg tussen de Peperstraat en de Waardestraat. Volgens de oorspronkelijke plannen moeten de bewoners van de Peperstraat omrijden via de nieuwe brug aan de Nierstraat, om naar het centrum van de gemeente te rijden. Door de aanleg van de verbindingsweg wordt dit probleem opgelost. Deze weg zal immers toegankelijk zijn voor alle verkeer. Door het aanleggen van de verbindingsweg kunnen inwoners en studenten sneller het centrum van Diepenbeek bereiken. Een groot en belangrijk voordeel is dat bij calamiteiten in de Peperstraat de hulpdiensten altijd en tijdig op hun bestemming zullen geraken! Ook dit akkoord moet nog bekrachtigd worden door de besturen van de drie betrokken partijen.”
 

nog geen reacties

24/03/2013 21:26:49 UTC+01:00

Acht pv's bij fietscontroles in Diepenbeek

De politie heeft de voorbije weken, op vraag van burgemeester Patrick Hermans van Diepenbeek, fietscontroles uitgevoerd. Er werden acht processen-verbaal opgesteld omdat de fietsverlichting niet in orde was.

Vorige maand controleerde de politie 219 fietsers in de omgeving van de Universiteit Hasselt, campus Diepenbeek. De actie was aangekondigd via de sociale media om zoveel mogelijk studenten te bereiken. Toch waren er nog 131 fietsers niet in orde. Zij kregen een mondelinge waarschuwing.

Tussen 6 en 14 maart werd er opnieuw gecontroleerd, maar nu werd er wel geverbaliseerd. Er werden 8 processen-verbaal opgesteld voor defecte of niet naar behoren functionerende fietsverlichting.

Goede zichtbaarheid
"De lokale politie HAZODI wil met deze actie burgers opnieuw bewust maken van het belang van een goede zichtbaarheid in het verkeer”, vertelt korpschef Philip Pirard. “Op die manier willen wij het aantal verkeersongevallen in onze zone waarbij zwakke weggebruikers betrokken zijn verder laten dalen."

Sensibilisering
Burgemeester Hermans is zeer tevreden over de behaalde resultaten: “Uit deze actie blijkt duidelijk dat sensibilisering werkt. Dat merken we ook ieder jaar bij de controles op fietsverlichting die we uitvoeren bij de andere schoolinstellingen van Diepenbeek. In de toekomst zullen we dit soort acties dan ook regelmatig blijven herhalen.”
 

nog geen reacties

19/03/2013 23:42:26 UTC+01:00

Beknopt verslag gemeenteraad 18032013

Aanvang van een gemeenteraad is 20h00. Om 21h00 zijn we pas van start kunnen gaan met punt 1 van de agenda. Reden was het bijkomende punt ingediend door de oppositie over Spartacuslijn 2. De meerderheid van PUUR; N-VA;CD&V en VLD wensen eerst het MER (milieu effecten rapport) grondig te bestuderen vooraleer een beslissing te nemen en vragen het punt op een later tijdstip te behandelen. De oppositie bestaande uit Groen; DAAD en sp.a heeft hier geen oren naar. De voorzitter van de gemeenteraad geeft hun nog de mogelijkheid om een toelichting te geven via powerpoint en vraagt nadien opnieuw om over het punt in een latere gemeenteraad te beslissen. Uiteindelijk moet er worden overgegaan tot een stemming met als resultaat het uitstellen van de behandeling van het punt Spartacus lijn 2.

 

Het agendapunt over de wijziging van het organogram en het voorstel tot aanwerving van een kabinetsmedewerker voor de burgemeester (niet full-time maar voor 70%) was een brug te ver voor de oppositie. Samengevat kwam de discussie er op neer dat een kabinetsmedewerker voor de burgemeester volgens de oppositie niet nodig is. Een aantal oppositieraadsleden beseffen nog steeds niet dat de ervaring die zij hebben opgedaan als burgemeester in feite slechts een droom was van voor 14 oktober. Het stemgedrag in de gemeenteraad van meerderheid tegen oppositie heeft de woordvoerders van de oppositie plots doen ontwaken waardoor zij hebben vastgesteld dat hun droom een nachtmerrie is geworden. De volledige oppositie heeft tijdens de gemeenteraad het hazenpad gekozen omdat zij zich niet konden neerleggen met de democratie. De geschiedenis herhaalt zich blijkbaar want na 14 oktober waren er ook politiekers die zich niet konden neerleggen met de democratie…
 

nog geen reacties

22/02/2013 23:38:37 UTC+01:00

Bomen Hoogblookstraat mogen eindelijk gerooid worden.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep dat door toenmalig schepen Hugo Leroux op 26 maart 2012 was ingesteld tegen de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
voor het rooien van 63 moeraseiken in de Hoogblookstraat in Diepenbeek, onontvankelijk verklaard.

Het college had op 27 december 2011 gunstig advies voor de vergunning verleend en ook het Agentschap voor Natuur en Bos had voorwaardelijk gunstig geadviseerd op 9 januari 2012. Op 10 februari 2012 werd dan de vergunning verleend. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar oordeelde dat het rooien van de moeraseiken aangewezen was om veiligheidsredenen, maar ook om beschadiging aan riolering, tuinen en het wegdek te voorkomen. De ambtenaar kon zich toen ook vinden in de door het college voorgestelde heraanplanting van de Noorse esdoorns, om het groene karakter van de residentiële buurt te behouden.

De bewoners van de Diepenbeekse Hoogblookstraat hadden reeds in 2010 een petitie bij de gemeente ingediend om de ruim 20 jaar oude bomen te laten verwijderen nadat een oudere inwoner was ten val gekomen over uitstekende wortels. Burgemeester Patrick Hermans is tevreden dat de bomen nu eindelijk weg kunnen: “Ik heb de bezorgdheid van de bewoners altijd gedeeld en was vragende partij om de bomen zo snel mogelijk te vervangen omdat het kostenplaatje op termijn voor de gemeente ging oplopen als de bomen de rioleringsbuizen zouden gaan vernielen en ook het wegdek en privé-tuinen beschadigd zouden worden. Jammer dat het nog zo lang geduurd heeft, maar we kunnen nu eindelijk tot actie overgaan”.
 

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio