29/02/2004 23:00:00 UTC+01:00

Actie Lutselus

sp.a Diepenbeek zal tijdens de gemeenteraad van maandag 1 maart vragen om een nieuwe doorlichting te maken van de 30 kilometer per uur in de schoolomgeving.

  1. Nieuwe verkeersboetes
  2. Snelheidsbeperking: efficiënt gebruik
Tot slot vraagt de sp.a om in de toekomst de bestrating in de schoolomgeving te voorzien van een rode slemlaag.


In het belang van de veiligheid van onze kinderen, in het belang dat de verkeersreglementering op een zinvolle en een efficiënte manier worden ingevoerd, hoopt sp.a Diepenbeek op de voorgestelde aanpassingen.

Vriendelijke groeten,
 

Danny Bulen
Raadslid
Paula Goffinghs
OCMW-raadslid
Patrick Hermans
Raadslid
Frank Keunen
Raadslid


Werd niet weerhouden door de gemeenteraad

nog geen reacties

09/01/2004 23:00:00 UTC+01:00

Frank Keunen stapt over naar SPA

Frank Keunen, onafhankelijk gemeenteraadslid in Diepenbeek, maakte gisteren zijn overstap naar de SP.A bekend. Keunen behoorde tot aan de vorige verkiezingen tot de CD&V, waar hij een van de opkomende stemmenhalers was.

Frank Keunen, destijds nog voorzitter van de provinciale jeugdraad, startte zijn politieke carrière bij CVP-Diepenbeek, waar hij zich onmiddellijk ontpopte als iemand die geen blad voor de mond nam en desnoods tegen de partijstructuren inging. Het legde de man zeker geen windeieren, want bij de gemeentelijke verkiezingen in oktober 2000 behaalde hij niet minder dan 944 voorkeurstemmen. Hij stapte na de verkiezingen in 2000 echter onmiddellijk uit de partij en ging zetelen als onafhankelijke.

Gisteren maakte hij dan zijn overstap naar de SP.A bekend. Vanaf 1 januari maakt Keunen dus deel uit van die fractie in de Diepenbeekse gemeenteraad. Frank Keunen kwam regelmatig in het regionale en nationale nieuws via opzoekingen en studies die hij voerde naar ondermeer kosten van begrafenissen, gemeentelijke receptiekosten, toestand van de democratie, partijfinanciering enz.

Gemeentelijk tracht Keunen vooral buurtgericht te werken. Het is geen geheim dat zowel het provinciale SP.A-bestuur als Frank Keunen zelf denken aan verdere stappen in provinciale politiek. Of gaat de reis nog verder? De toekomst zal het uitwijzen.

Bron: Het Nieuwsblad

nog geen reacties

21/12/2003 23:00:00 UTC+01:00

Griepvaccinatie OCMW

Agendapunt voor de OCMW-raad van 21 januari 2004

Betreft : Gratis griepvaccinatie voor OCMW-personeel en bewoners “De Visserij”.

Het nut van griepvaccinatie bij mensen boven de 65 en bij patiënten die behoren tot een risicogroep is duidelijk bewezen. Deze mensen lopen namelijk meer risico op levensbedreigende complicaties van griep, zoals longontsteking.
Griepvaccinatie kan het percentage griepachtige verschijnselen verminderen, evenals het aantal verloren werkdagen en het aantal artsenraadplegingen, tijdens de jaren dat het vaccin en het virus overeenstemmen.

Is het griepvaccin ook doeltreffend bij patiënten op middelbare leeftijd die in goede gezondheid verkeren?
Ja, ook voor jonge gezonde mensen kan een jaarlijkse griepprik zinvol zijn. In sommige bedrijven wordt het griepvaccin elk jaar trouwens gratis ter beschikking gesteld om te voorkomen dat bij een griepepidemie heel het bedrijf ziek zou worden.

Daarenboven kan de griepvaccinatie zeker aangeraden worden voor personen tussen 50 en 64 jaar, vermits tenminste 1 op 3 van hen een risico op verwikkelingen vertonen. Vooral personen die roken, zwaarlijvig zijn of overmatig alcohol gebruiken komen hiervoor in aanmerking. Velen van hen realiseren zich niet dat zij een verhoogd risico lopen voor ernstige ziekte of zelfs sterfte in geval van influenza.

Tenslotte dienen personen die de ziekte kunnen overdragen aan risicopersonen eveneens gevaccineerd te worden. Het betreft met name alle medisch en/of administratief personeel dat in een verzorgingsinstelling of een rusthuis tewerkgesteld is. Voor al die mensen en voor iedereen die geregeld met hen in contact komt en hen kan besmetten (zoals het personeel in een bejaardeninstelling), wordt een jaarlijkse inenting tegen de griep ten zeerste aanbevolen.

Het geschikte tijdstip voor toediening van het jaarlijkse griepvaccin is vanaf eind september tot begin december. De duur van bescherming is in de regel voldoende lang, zelfs indien de griep pas laat in de winter verschijnt, zoals tijdens het voorbije jaar. Het vaccin kan al na een week werkzaam zijn en bescherming bieden.

Het agendapunt werd goedgekeurd.

nog geen reacties

21/12/2003 23:00:00 UTC+01:00

Gratis jaarlijkse griepvaccinatie voor gemeentepersoneel

Het nut van griepvaccinatie bij mensen boven de 65 en bij patiënten die behoren tot een risicogroep is duidelijk bewezen. Deze mensen lopen namelijk meer risico op levensbedreigende complicaties van griep, zoals longontsteking.
Griepvaccinatie kan het percentage griepachtige verschijnselen verminderen, evenals het aantal verloren werkdagen en het aantal artsenraadplegingen, tijdens de jaren dat het vaccin en het virus overeenstemmen.

Is het griepvaccin ook doeltreffend bij patiënten op middelbare leeftijd die in goede gezondheid verkeren?
Ja, ook voor jonge gezonde mensen kan een jaarlijkse griepprik zinvol zijn. In sommige bedrijven wordt het griepvaccin elk jaar trouwens gratis ter beschikking gesteld om te voorkomen dat bij een griepepidemie heel het bedrijf ziek zou worden.

Griepvaccinatie bij de gezonde, professioneel actieve volwassenen leidt bovendien tot minder luchtweginfecties, minder consultaties bij de huisarts en minder dagen ziekteverzuim.

Daarenboven kan de griepvaccinatie zeker aangeraden worden voor personen tussen 50 en 64 jaar, vermits tenminste 1 op 3 van hen een risico op verwikkelingen vertonen. Vooral personen die roken, zwaarlijvig zijn of overmatig alcohol gebruiken komen hiervoor in aanmerking. Velen van hen realiseren zich niet dat zij een verhoogd risico lopen voor ernstige ziekte of zelfs sterfte in geval van influenza.

Het geschikte tijdstip voor toediening van het jaarlijkse griepvaccin is vanaf eind september tot begin december. De duur van bescherming is in de regel voldoende lang, zelfs indien de griep pas laat in de winter verschijnt, zoals tijdens het voorbije jaar. Het vaccin kan al na een week werkzaam zijn en bescherming bieden.

Sp.a-Diepenbeek heeft in de gemeenteraad van december 2003 dan ook het voorstel, om aan het gemeentepersoneel van Diepenbeek de mogelijkheid te bieden om zich jaarlijks gratis te laten vaccineren tegen de griep, op de agenda van de gemeenteraad geplaatst.

Het sp.a agendapunt is goedgekeurd door de gemeenteraad.

nog geen reacties

21/12/2003 23:00:00 UTC+01:00

Toelage voor gevaarlijk ongezond of hinderlijk werk

Toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk.

Via deze toelage wenst sp.a-Diepenbeek de personeelsleden tegemoet te komen die als opdracht krijgen ontgravingen uit te voeren op het kerkhof.

Sp.a Diepenbeek stelt voor om de voornoemde personeelsleden een toelage te geven van 50% voor het uitvoeren van ontgravingen. Wij beroepen ons hiervoor op het KB van 17.11.1976

Het sp.a agendapunt is goedgekeurd door de gemeenteraad.

nog geen reacties

20/08/2003 00:00:00 UTC+02:00

Iedereen mag weer trouwen op zaterdag in Diepenbeek

Het College van Burgemeester en Schepenen van Diepenbeek trekt zijn beslissing in om in de weekends enkel nog burgerlijke huwelijken toe te staan als er diezelfde dag ook een kerkelijk huwelijk plaatsvindt. Daarmee haalt sp.a-fractieleider Patrick HERMANS zijn gelijk.

In het college van burgemeester en schepenen van 18 februari 2003 werd beslist dat op vrijdagnamiddag na 13.30u en op zaterdag tussen 11.00u en 13.00u enkel een huwelijk kon plaatsvinden indien er die dag ook het kerkelijk huwelijk plaatsvond.

“In de gemeenteraad hebben wij als sp.a-fractie vanuit de oppositie geprotesteerd tegen die nieuwe regeling. Wij zijn dan ook blij dat het College van Burgemeester en Schepenen nu op die beslissing terugkomt. Het was niet eerlijk dat mensen alleen nog op vrijdagnamiddag of zaterdag mochten trouwen als er aansluitend ook een kerkelijk huwelijk was. Wie niet of nog niet voor de Kerk wil trouwen moet ook op vrijdagnamiddag of zaterdag voor de wet kunnen trouwen. Gelukkig kan dat nu weer”.

Het is bijvoorbeeld niet omdat je enkel voor de wet wil trouwen, dat je geen feest wil organiseren voor familie of vrienden. En voor zo een huwelijksfeest zijn de vrijdag en de zaterdag de meest geschikte dagen. Wat heb je aan een huwelijksfeest midden in de week als een groot deel van je genodigden de volgende dag al vroeg weer moeten gaan werken? En je kan toch ook niet verwachten dat mensen op donderdag trouwen en pas op vrijdag hun feest geven?

Het is dus niet meer dan logisch dat het gemeentebestuur teruggekomen is op haar beslissing. Voortaan kunnen alle Diepenbekenaren terug trouwen voor de wet op vrijdagmiddag en op zaterdag.

Schepencollege trekt beslissing in na protest sp.a-fractie.

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio