12/06/2015 00:00:00 UTC+02:00

Geen definitieve vergunning voor stapelplaats Dorpheidestraat

Donderdagavond had er een informatieavond voor de buurtbewoners van de stapelplaats in de Dorpheidestraat plaats. Aanleiding was het groot aantal bezwaarschriften die werden ingediend tegen de aanvraag voor een definitieve vergunning van de tijdelijke stapelplaats waarvan de tijdelijke vergunning sinds 2011 was vervallen. Na een korte informatie over de stand van zaken door burgemeester Patrick Hermans, schepen van ruimtelijke ordening Peter Prévot en schepen van openbare werken Jos Leroi maakte de burgemeester bekend dat er geen definitieve vergunning wordt aangevraagd en de stapelplaats op korte termijn volledig zal verdwijnen.

Bron: diepenbeek.nu

nog geen reacties

29/05/2015 00:00:00 UTC+02:00

Puur Diepenbeek - Folder Mei 2015

  • Folder Mei 2015

De nieuwe folder van PUUR Diepenbeek (mei 2015) is beschikbaar! Elke Diepenbekenaar krijgt deze folder de komende dagen in de bus, of heeft hem intussen al ontvangen. Wij publiceren hem ook op de site voor die mensen die hem niet hebben gezien of niet in Diepenbeek wonen.

nog geen reacties

11/04/2015 22:10:33 UTC+02:00

Tweerichtingsverkeer Nanofstraat

Het gemeentebestuur gaat tegen de zomer opnieuw tweerichtingsverkeer toelaten in de Nanofstraat, in het gedeelte tussen de Poststraat en de Keizerstraat. Dat besluit werd genomen na een evaluatie van een proefperiode van anderhalf jaar met éénrichtingsverkeer in dit gedeelte van de Nanofstraat, alleen verkeer komende van de Poststraat richting Keizerstraat was nog toegelaten.

"Op zich was de proefperiode niet negatief maar jammer was dat het verkeer dat vroeger vanuit de Dooistraat via de Nanofstraat naar de N2 reed, na de invoering van het éénrichtingsverkeer nu een andere sluiproute vond, namelijk via de Dr. J. Grouwelsstraat.

De beoogde daling van de verkeersstroom vanuit de Dooistraat is dus niet gelukt, dat moeten we durven toegeven. Wanneer we het tweerichtingsverkeer in de Nanofstraat terug gaan toelaten, gaan we er wel eerst voor zorgen dat we de parkeerplaatsen en de voetpaden in de straat beter gaan inrichten, de weg wordt dan breder wat de verkeersstroom vlotter moet laten verlopen. De voetpaden worden zo ingericht dat er geen autoverkeer over kan. De parkeerplaatsen aan de hoek van de Nanofstraat en de Posstraat worden herlegd, dat maakt dit kruispunt een stuk veiliger. Pas wanneer dit allemaal is uitgevoerd zal het dubbelrichtingsverkeer in de Nanofstraat opnieuw ingevoerd worden, wellicht tegen het zomerverlof.

Het sluipverkeer blijven we in de gaten houden want het dossier Nanofstraat blijven we verder opvolgen”, aldus burgemeester Patrick Hermans.

nog geen reacties

28/03/2015 21:04:47 UTC+01:00

Buurt en politie gaan samenwerken tegen inbraken in Diepenbeek

Net zoals in de rest van Limburg is het aantal woninginbraken in de politiezone HAZODI de laatste maanden opnieuw gestegen. De gemeente Diepenbeek gaat daarom werk maken van de oprichting van zogenaamde Buurtinformatienetwerken (BIN). In een BIN gaan buurtbewoners en politie samenwerken en elkaar informeren om inbrekers te snel af te zijn. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. De eerste BIN zal opgericht worden op het Crijt en zal de eerste BIN zijn in de politiezone HAZODI.

“Niet toevallig het Crijt” zegt burgemeester Patrick Hermans. “Want uit een analyse van de cijfers van de woninginbraken bleek duidelijk dat deze buurt te maken heeft met het hoogste inbraakcijfer in Diepenbeek. Dat is wellicht een gevolg van het feit dat inbrekers er heel makkelijk vanonder kunnen muizen richting N76 en E313.

We zijn al enkele maanden geleden gestart met de voorbereidingen hiervan en zijn ondermeer langs gegaan bij de CIC (101-centrale), het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC) van de federale politie. Van daaruit wordt een gesproken bericht verstuurd via een coördinator naar de inwoners die zich hebben aangesloten bij het BIN, nadat deze de politie hebben gemeld dat zij mogelijke verdachte gedragingen of situaties in hun buurt hebben opgemerkt. In dit bericht kan bijvoorbeeld gemeld worden dat de bewoners best hun lichten aansteken. Mogelijk gaan we trouwens ook ons eigen communicatiesysteem via sms inzetten om de burgers dan te informeren wat ze moeten doen als ze zich onveilig voelen.

We zijn ook in gesprek gegaan met Aloïs Van Grieken, coördinator van het Lummense buurtinformatienetwerk, het eerste buurtinformatienetwerk in Limburg. Die heeft ons verteld waar we moeten op letten bij de oprichting van zo een netwerk om het een zo groot mogelijke kans op slagen te geven. Zo moet een BIN vanuit de buurt bijvoorbeeld gestuurd worden door een coördinator.

Van Grieken zal ook toelichting komen geven tijdens de informatieavond die we in de maand mei rond dit Buurtinformatienetwerk zullen organiseren in zaal Terlogt. Daar zijn trouwens niet alleen bewoners van het Crijt welkom, maar ook iedereen uit Diepenbeek die interesse heeft. Want deze BIN’s kunnen ook perfect in de andere wijken en buurten opgericht worden, als er voldoende belangstelling is.

De oprichting van deze BIN heeft de volledige steun van korpschef Philip Pirard die zelf trouwens op de informatieavond op Terlogt aanwezig zal zijn. De bewoners van het Crijt zullen nog met een teng-extra uitgenodigd worden om naar deze informatieavond te komen.

Samen met de verplaatsbare camera’s die nog voor de zomer in Diepenbeek op het Lutselusplein, op de begraafplaats en in de omgeving van de Campus zullen verschijnen om sluikstorten en vandalisme in te perken, hopen we met de oprichting van één of meer Buurtinformatienetwerken, Diepenbeek weer een stukje veiliger te maken”, besluit burgemeester Patrick Hermans.

nog geen reacties

11/03/2015 00:00:00 UTC+01:00

Feesten met Patrick helpt Sint-Gerardus digitaal op weg

  • Feesten met Patrick - Sint Gerardus

Feesten én investeren in de lokale gemeenschap. Vzw ‘Vrienden van de burgemeester’ in Diepenbeek is hierin geslaagd met de eerste editie van ‘Feest met Patrick’, een eigentijdse versie van het bal van de burgemeester.

Het event was een schot in de roos! Bekende Diepenbekenaren Armand Mesotten en Jos Roofthooft entertainden de zaal met de glimlach en zonder factuur. De opkomst was groot en de vrijwilligers en sponsors droegen meer dan hun steentje bij. Hierdoor konden de ‘Vrienden van de burgemeester’ een cheque overhandigen van maar liefst 2500 euro aan het goede doel Sint-Gerardus.

"Wij geven dit met plezier", aldus burgemeester Patrick Hermans, "want we weten dat het geld hier in goede handen is."

Sint-Gerardus zet als zorg-en onderwijsinstelling voor kinderen, jongeren en volwassenen voortdurend in op vernieuwing. De cheque van 2500 euro zal gebruikt worden voor de aankoop van een 10-tal tablets. Algemeen directeur Jaak Kerckhofs verduidelijkt: "Bij onze zorggebruikers zien we steeds motorische beperkingen zoals spierzwaktes, krachtdoseringsmoeilijkheden, coördinatieproblemen, tremor, beperkte reikwijdte, … Hierdoor kunnen zij moeilijk een toetsenbord of muis bedienen. Een tablet schakelt deze moeilijkheden uit. De kinderen kunnen over het scherm wrijven. Dit geeft hen echt het gevoel dat ook zij iets kunnen."

Op de foto: van links naar rechts:

  • Kathleen Thoelen - vzw ‘Vrienden van de burgemeester’
  • Jaak Kerckhofs - Algemeen directeur Sint-Gerardus
  • Annie Cams - Directeur BuSO Sint-Gerardus
  • Patrick Hermans - Burgemeester Diepenbeek

nog geen reacties

08/03/2015 13:42:59 UTC+01:00

Ontwerper aangesteld voor nieuw sportcomplex Demerstrand

Zeven op de tien Vlaamse gemeenten gaven aan in 2014 te besparen in de sector sport. In Diepenbeek ziet men het anders. Ondanks een fikse algemene besparingsronde heeft het gemeentebestuur reeds in november 2013 aangekondigd te gaan investeren in nieuwe overdekte sportinfrastructuur voor diverse binnensporten op het Demerstrand.

“En die belofte wordt ook waar gemaakt”, zegt schepen van sport Karen Alders,  "We voorzien een multifunctionele sportzaal voor allerhande sporten (met daarbij ook vaste turntoestellen), een zaal voor verdedigings- en gevechtssporten, een ruime zaal voor danssporten, een multifunctionele ruimte waar ondermeer plaats is voor een krachthonk, en uiteraard nieuwe sanitaire voorzieningen en voldoende nieuwe kleedkamers, variërend in grootte en vorm.

De vraag om nieuwe overdekte sportinfrastructuur in Diepenbeek is groot. De huidige sportinfrastructuur op het Demerstrand vertoont steeds meer ernstige gebreken. De oude sporthal is ruim 40 jaar oud en de aanhorende lokalen vertonen steeds meer gebreken. De hoge kosten voor onderhoud en verwarming zijn niet in verhouding tot het geleverde comfort. De spiegelzaal zit dan weer te fel verdoken in het oude gedeelte en er is te weinig verluchting.

In de nieuwe sporthal die in 1992 werd aangebouwd doet zich al lang de nood voelen aan meer kleedkamers, nu zijn het er vier, terwijl er eigenlijk behoefte is aan het dubbel ervan. Ook de berging is te klein, en daardoor onhandig in gebruik en tijdrovend.

De nood aan bijkomende overdekte sportinfrastructuur was ook duidelijk gebleken na een informatieronde van de sportraad bij de sportverenigingen in 2012. In het voorjaar van 2014 heeft de sportraad een eisenpakket voor deze nieuwe infrastructuur overgemaakt aan het bestuur”, aldus Karen Alders. “Maar nu komt er dus schot in het dossier” zegt Burgemeester Patrick Hermans, voorzitter van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Diepenbeek : “in het najaar van 2014 konden de kandidaat-ontwerpers hun offerte indienen. Na het onderzoek van de offertes heeft het Autonoom

Gemeentebedrijf Diepenbeek het Ing.& Architectuurbureel Essa nu aangesteld als ontwerper. Eerst volgt een voorontwerp en tegen de zomer kan mogelijk al een ontwerp klaar zijn. In 2016 zal dan volgens de huidige planning de aannemer kunnen aangesteld worden en kunnen de werken voor het nieuwe sportcomplex enkele maanden later van start gaan. We voorzien 2,5 miljoen euro voor dit project dat ongetwijfeld een positieve impact zal hebben op de werking van heel wat sportverenigingen in Diepenbeek.”

nog geen reacties

08/03/2015 13:38:55 UTC+01:00

Diepenbeek zet verplaatsbare cameras in tegen sluikstorten en vandalisme

  • Sluitstorten op Lutselusplein

In Diepenbeek worden er nog voor de zomer op diverse locaties in de gemeente verplaatsbare camera’s aangebracht. Burgemeester Patrick Hermans legt uit “ De Diepenbeekse burger is vragende partij voor meer netheid en veiligheid in de gemeente, dat is duidelijk gebleken tijdens de wijkbabbels die we in het najaar van 2014 georganiseerd hebben. Een zorg die we ter harte nemen en waar de verplaatsbare camera’s hopelijk een bijdrage toe kunnen leveren.

De gemeente Diepenbeek is trouwens de eerste gemeente binnen de politiezone HAZODI die de verplaatsbare camera’s gaat inzetten, en ook één van de eerste in Limburg. De camera’s zullen aangekocht worden door de politiezone HAZODI voor een bedrag van 57.480 euro, deze worden dan gefactureerd aan de gemeente.

We willen de camera’s als extra hulpmiddel gaan inzetten om bijvoorbeeld het sluikstorten op het Lutselusplein beheersbaar te maken. Nu ziet het plein er soms uit als een echte vuilnisbelt waar we terecht heel wat klachten over krijgen. Met de camera’s hopen we hardnekkige overtreders in beeld te brengen en een halt toe te roepen.

Op de begraafplaats in Diepenbeek kampen we al jaren met het probleem dat bloemen en grafstukken zomaar van de graven verdwijnen, wat voor erg emotionele reacties zorgt bij de betrokken families. Discreet toezicht van onze wijkdienst heeft niet geresulteerd in het stoppen van de diefstallen, vandaar dat er ook op de begraafplaats verplaatsbare camera’s zullen aangebracht worden."

Campusschepen Suzy Wolfs vult aan: “In de omgeving van de campus hopen we dan weer dat de camera’s een ontradend effect zullen hebben op de vernielingen die worden aangebracht in het straatbeeld en rond de huizen van de buurtbewoners. We hebben de UHasselt bereid gevonden om de camerapalen te financieren, die op zeven locaties in de omgeving van de campus zullen geplaatst worden. Dit voor een bedrag van 10.000 euro. We zijn verheugd hierover, het geeft aan dat de UHasselt niet alleen focust op de socio-culturele activiteiten van de studenten, maar ook daadwerkelijk bekommerd is om de rust van de buurtbewoners. Wellicht zullen de camera’s al operationeel zijn na de paasvakantie wanneer de grote fuiven van de presesverkiezingen plaatsvinden”.

Burgemeester Patrick Hermans: “De nodige camerapalen voor op het Lutselusplein en op de begraafplaats zal de gemeente zelf aankopen. Maar onze diensten gaan ook een paar betonnen sokkels met paal monteren waar een camera aan bevestigd wordt, die gedurende een etmaal door een batterij van elektriciteit wordt voorzien.Die sokkels kunnen dan regelmatig van locatie veranderen. We kennen immers nog andere plekken in Diepenbeek waar sluikstorten, hondenpoep of vandalisme een doorn in het oog zijn, die kunnen we dan ook kort in beeld brengen. Of ook bij evenementen waar in het verleden overlast werd vastgesteld. Ook aan alle gemeentelijke zalen zullen bevestigingspunten komen waar camera’s kunnen op geplaatst worden, indien de nood zich voordoet.

We hopen dat de aanwezigheid van de camera’s een ontradend effect zal hebben, zodat Diepenbeek weer een stukje veiliger en netter zal worden. Maar voor alle duidelijkheid, het is absoluut niet de bedoeling dat we nu het doen en laten van onze inwoners voortdurend in de gaten gaan houden. “Big Brother is NOT watching you in Diepenbeek”, het is eerder hier en daar een oogje in het zeil houden om overlast te beperken. Want overlast is nergens goed voor en zorgt voor irritatie en ergernis bij de inwoners. We willen dat Diepenbeek een fijne plek blijft om er te wonen en te vertoeven”.

nog geen reacties

14/01/2015 08:47:25 UTC+01:00

Reactie op berichtgeving nieuw Jessa ziekenhuis

  • Jessa Ziekenhuis

Vandaag lezen we in de pers dat Diepenbeek nog niet afgeschreven wordt als mogelijke locatie voor het nieuwe Jessa Ziekenhuis. “Dat is op zich goed nieuws” reageert burgemeester Patrick Hermans. “We hebben altijd gezegd dat de locatie op de campus in Diepenbeek de meest geschikte locatie is en we zijn blij dat stilaan alle geesten beginnen te rijpen in die richting. Het nieuwe ziekenhuis zou er perfect gelegen zijn vlakbij de opleiding geneeskunde aan de campus Diepenbeek en biedt uitstekende troeven op vlak van ontsluiting. Het nieuwe ziekenhuis zou zowel met het openbaar vervoer als met de auto erg makkelijk bereikbaar zijn.

Als lijn 1 van de sneltramverbinding is gerealiseerd kan je met de tram als het ware aan het ziekenhuis afstappen en via de N 702 is de zone perfect bereikbaar met de wagen, en kan je vlug op en neer richting Hasselt en Genk. Wat me wel stoort aan de berichtgeving vandaag in de krant is dat de locatie van het ziekenhuis in Diepenbeek gelinkt wordt aan de Demer.

In het verleden werd al eens gesuggereerd dat de locatie in Diepenbeek niet geschikt zou zijn omwille van het feit dat deze in overstromingsgebied zou gelegen zijn, maar ik wil nog eens duidelijk en krachtig herhalen wat ik vroeger ook al heb proberen duidelijk te maken, de voorziene locatie ligt niet in watergevoelig gebied. Het voorziene terrein ligt dan ook niet aan de Demer, zoals vandaag aan de hand van foto’s in bepaalde kranten wordt gesuggereerd, maar op ruim 600 meter afstand van de Demer, namelijk tussen de Plompaertstraat en de Ginderoverstraat, achter de Royermolen, waar er geen overstromingsgevaar dreigt.

Ik begrijp dat niet iedereen de zone in Diepenbeek genegen is, en dat is hun goed recht, maar het is ook mijn taak als burgemeester van Diepenbeek om duidelijk te maken dat wij de geschikte locatie hebben om het nieuwe ziekenhuis in Diepenbeek te huisvesten en dat dit ook zo wordt gecommuniceerd.

Ik wens nogmaals te benadrukken dat de Medische Raad het liefst het ziekenhuis op Diepenbeeks grondgebied wil ontwikkelen en het Diepenbeekse bestuur wil de Raad daarin zo goed mogelijk ondersteunen.

Wij wachten nu verder af in Diepenbeek en hebben vertrouwen in een goede afloop”, aldus burgemeester Patrick Hermans.

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio