23/07/2015 00:00:00 UTC+02:00

Klachtenregen van de oppositie kost de diepenbekenaar veel geld

Het college van burgemeester en schepenen van Diepenbeek wil dat de klachtenregen van de oppositiepartijen tegen besluiten van het college en de gemeenteraad stilaan stopt. Jos Leroi, gemeenteraadsvoorzitter legt uit:” Sinds dit bestuur is aangetreden heeft de oppositie maar liefst 25 klachten ingediend bij de toezichthoudende overheid. Elke klacht die binnenkomt vergt een uitgebreid onderzoek van onze administratie, die hier heel wat tijd in investeert, tijd die verloren gaat om aan andere dossiers te werken. Maar ook vragen van inwoners moeten soms wachten om tijdig op alle klachten te kunnen antwoorden. Van die 25 klachten zijn er overigens maar liefst 21 verworpen, in de andere vier dossiers ging het om detailkritiek zoals de te volgen procedure bij de aankoop van nieuwe gsm’s.

We zijn ook erg ontstemd over de strafklacht die de oppositiepartijen bij het Parket hebben ingediend en waarin wij in het dossier rond de Paanhuisbeek van schriftvervalsing zijn beschuldigd. We zijn er overigens van overtuigd dat we in dit dossier recht in onze schoenen staan, dat zal zeker uit het onderzoek van het Parket blijken.

Terwijl dit bestuur er alles aan doet om de administratie meer efficiënt te laten werken, kijk naar de integratie van gemeente- en ocmw-diensten, doet de oppositie er met hun klachtenoffensief alles aan om het werk van de administratie extra te verzwaren. En het jammere is vooral dat het altijd gaat om details in een dossier, nooit om essentiële veranderingen aan een dossier. Er is nog geen enkele klacht binnengekomen die wezenlijk wat heeft veranderd aan de inhoud van een dossier. We zijn dat spuugzat en gaan dan ook de fractieleiders vragen of dit politieke spelletje kan stoppen, want niemand wint hierbij. We willen dat alle gemeenteraadsleden, inclusief de leden van de oppositie, het debat inhoudelijk voeren op de gemeenteraad. Dat gebeurt haast nooit, maar dan wel achteraf  klachten indienen over punten en komma’s, dat duld ik niet meer.

Dat de oppositie ons werk controleert maakt essentieel deel uit van een goed democratische werking van een bestuur, en juichen we op zich toe, maar het moet wel om gefundeerde en inhoudelijk onderbouwde klachten gaan, niet over futiliteiten met enkel maar de bedoeling het dossier te vertragen.

Bovendien kost het de Diepenbeekse gemeenschap alleen maar geld, de personeelskost van dat opzoekwerk gaan we berekenen en voorleggen aan de fractieleiders. Neem nu het dossier van de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum van Lutselus. Omdat hun klacht dat het advies van de cultuurraad niet in het dossier zat werd ingewilligd, zijn we genoodzaakt op 4 augustus een extra gemeenteraad in te lassen om een nieuw besluit te nemen. Dat kost ons 5.000 euro aan zitpenningen. Ook moeten we vandaag alle acht ontwerpers die zich kandidaat gesteld hadden om een dossier in te dienen, laten weten dat de lopende procedure is stopgezet.

Ook nu heeft hun klacht overigens niets veranderd aan het dossier, want we gaan niets wijzigen aan de eerder genomen besluiten hieromtrent. We hebben het advies van de cultuurraad in het dossier van het ontmoetingscentrum van Lutselus niet bewust achtergehouden, zoals de oppositie nu suggereert. Trouwens dat advies was voor alle gemeenteraadsleden al langer raadpleegbaar.

We gaan het (overigens niet-bindende) advies van de Cultuurraad in het dossier steken, en gaan de procedure gewoon opnieuw opstarten en de gemeenteraad vragen op 4 augustus om het punt opnieuw goed te keuren. That’s it ! Jammer dat het dossier zo weer enkele maanden vertraging heeft.

Burgemeester Patrick Hermans vult aan: “Ik wil ook nog even beklemtonen dat we in dit dossier van het ontmoetingscentrum van Lutselus een grote inspraakronde hebben gehouden, met alle betrokken actoren in Lutselus, dit om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Dat maakt dat dossiers soms wat trager vooruitgaan dan gehoopt, maar dat is een bewuste keuze van dit bestuur om alle dossiers in grote openheid te behandelen. Zo hebben we vooraf ook een grote inspraakronde georganiseerd bij de invoering van de blauwe zone, en nu ook weer voor de bouw van nieuwe sportinfrastructuur op het Demerstrand.”

Meer info bij schepen Jos Leroi, 0479 71 19 61

nog geen reacties

22/07/2015 00:00:00 UTC+02:00

Vandalen actief opgespoord via verplaatsbare camera's in Diepenbeek

Op basis van camerabeelden gemaakt door verplaatsbare camera's die de gemeente Diepenbeek onlangs aankocht, worden daders van vandalisme momenteel actief opgespoord. De camera's helpen de politie om daders van allerlei feiten beter en sneller te kunnen opsporen maar hebben tevens ook een ontradend effect.

Enkele maanden geleden kocht de gemeente Diepenbeek, in samenspraak met de lokale politie HAZODI, vijf verplaatsbare camera's aan. Deze camera's worden ingezet in de strijd tegen overlast en criminaliteit. "Het voordeel van verplaatsbare camera's is dat ze kunnen worden ingezet waar het op dat moment nodig is," vertelt burgemeester Patrick Hermans. "Op plaatsen waar er bijvoorbeeld vaak gesluikstort wordt of vernielingen worden aangebracht, kunnen de camera's de overtreders in beeld brengen en kunnen we het probleem een halt toeroepen." Door de aankoop van deze camera's willen de gemeente en de politiezone samen de veiligheid in Diepenbeek verder verhogen. "We hebben vastgesteld dat de camera's al bij de eerste ingebruikname hun nut bewezen hebben," zegt burgemeester Hermans.

Op 27 juni pleegden een groepje jongeren vandalisme in de Ginderoverstraat in Diepenbeek. "Op basis van de beelden van één van de verplaatsbare camera's kunnen we de daders nu actief opsporen," vertelt korpschef Philip Pirard. "De camera's bewijzen dus zeker hun nut."
Op verschillende strategisch gekozen locaties in de gemeente werden vaste palen geplaatst waarop de camera's gemonteerd kunnen worden. Alles gebeurt in overleg met de lokale politie HAZODI.

Niet alleen vandalisme maar ook sluikstorten, vechtpartijen, diefstallen en inbraken in woningen of voertuigen kunnen met behulp van de camera's makkelijker worden opgehelderd. "Al hopen wij dat de camera's in de eerste plaats een ontradend effect hebben," besluit burgemeester Hermans.

nog geen reacties

12/06/2015 00:00:00 UTC+02:00

Geen definitieve vergunning voor stapelplaats Dorpheidestraat

Donderdagavond had er een informatieavond voor de buurtbewoners van de stapelplaats in de Dorpheidestraat plaats. Aanleiding was het groot aantal bezwaarschriften die werden ingediend tegen de aanvraag voor een definitieve vergunning van de tijdelijke stapelplaats waarvan de tijdelijke vergunning sinds 2011 was vervallen. Na een korte informatie over de stand van zaken door burgemeester Patrick Hermans, schepen van ruimtelijke ordening Peter Prévot en schepen van openbare werken Jos Leroi maakte de burgemeester bekend dat er geen definitieve vergunning wordt aangevraagd en de stapelplaats op korte termijn volledig zal verdwijnen.

Bron: diepenbeek.nu

nog geen reacties

29/05/2015 00:00:00 UTC+02:00

Puur Diepenbeek - Folder Mei 2015

  • Folder Mei 2015

De nieuwe folder van PUUR Diepenbeek (mei 2015) is beschikbaar! Elke Diepenbekenaar krijgt deze folder de komende dagen in de bus, of heeft hem intussen al ontvangen. Wij publiceren hem ook op de site voor die mensen die hem niet hebben gezien of niet in Diepenbeek wonen.

nog geen reacties

11/04/2015 22:10:33 UTC+02:00

Tweerichtingsverkeer Nanofstraat

Het gemeentebestuur gaat tegen de zomer opnieuw tweerichtingsverkeer toelaten in de Nanofstraat, in het gedeelte tussen de Poststraat en de Keizerstraat. Dat besluit werd genomen na een evaluatie van een proefperiode van anderhalf jaar met éénrichtingsverkeer in dit gedeelte van de Nanofstraat, alleen verkeer komende van de Poststraat richting Keizerstraat was nog toegelaten.

"Op zich was de proefperiode niet negatief maar jammer was dat het verkeer dat vroeger vanuit de Dooistraat via de Nanofstraat naar de N2 reed, na de invoering van het éénrichtingsverkeer nu een andere sluiproute vond, namelijk via de Dr. J. Grouwelsstraat.

De beoogde daling van de verkeersstroom vanuit de Dooistraat is dus niet gelukt, dat moeten we durven toegeven. Wanneer we het tweerichtingsverkeer in de Nanofstraat terug gaan toelaten, gaan we er wel eerst voor zorgen dat we de parkeerplaatsen en de voetpaden in de straat beter gaan inrichten, de weg wordt dan breder wat de verkeersstroom vlotter moet laten verlopen. De voetpaden worden zo ingericht dat er geen autoverkeer over kan. De parkeerplaatsen aan de hoek van de Nanofstraat en de Posstraat worden herlegd, dat maakt dit kruispunt een stuk veiliger. Pas wanneer dit allemaal is uitgevoerd zal het dubbelrichtingsverkeer in de Nanofstraat opnieuw ingevoerd worden, wellicht tegen het zomerverlof.

Het sluipverkeer blijven we in de gaten houden want het dossier Nanofstraat blijven we verder opvolgen”, aldus burgemeester Patrick Hermans.

nog geen reacties

28/03/2015 21:04:47 UTC+01:00

Buurt en politie gaan samenwerken tegen inbraken in Diepenbeek

Net zoals in de rest van Limburg is het aantal woninginbraken in de politiezone HAZODI de laatste maanden opnieuw gestegen. De gemeente Diepenbeek gaat daarom werk maken van de oprichting van zogenaamde Buurtinformatienetwerken (BIN). In een BIN gaan buurtbewoners en politie samenwerken en elkaar informeren om inbrekers te snel af te zijn. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. De eerste BIN zal opgericht worden op het Crijt en zal de eerste BIN zijn in de politiezone HAZODI.

“Niet toevallig het Crijt” zegt burgemeester Patrick Hermans. “Want uit een analyse van de cijfers van de woninginbraken bleek duidelijk dat deze buurt te maken heeft met het hoogste inbraakcijfer in Diepenbeek. Dat is wellicht een gevolg van het feit dat inbrekers er heel makkelijk vanonder kunnen muizen richting N76 en E313.

We zijn al enkele maanden geleden gestart met de voorbereidingen hiervan en zijn ondermeer langs gegaan bij de CIC (101-centrale), het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC) van de federale politie. Van daaruit wordt een gesproken bericht verstuurd via een coördinator naar de inwoners die zich hebben aangesloten bij het BIN, nadat deze de politie hebben gemeld dat zij mogelijke verdachte gedragingen of situaties in hun buurt hebben opgemerkt. In dit bericht kan bijvoorbeeld gemeld worden dat de bewoners best hun lichten aansteken. Mogelijk gaan we trouwens ook ons eigen communicatiesysteem via sms inzetten om de burgers dan te informeren wat ze moeten doen als ze zich onveilig voelen.

We zijn ook in gesprek gegaan met Aloïs Van Grieken, coördinator van het Lummense buurtinformatienetwerk, het eerste buurtinformatienetwerk in Limburg. Die heeft ons verteld waar we moeten op letten bij de oprichting van zo een netwerk om het een zo groot mogelijke kans op slagen te geven. Zo moet een BIN vanuit de buurt bijvoorbeeld gestuurd worden door een coördinator.

Van Grieken zal ook toelichting komen geven tijdens de informatieavond die we in de maand mei rond dit Buurtinformatienetwerk zullen organiseren in zaal Terlogt. Daar zijn trouwens niet alleen bewoners van het Crijt welkom, maar ook iedereen uit Diepenbeek die interesse heeft. Want deze BIN’s kunnen ook perfect in de andere wijken en buurten opgericht worden, als er voldoende belangstelling is.

De oprichting van deze BIN heeft de volledige steun van korpschef Philip Pirard die zelf trouwens op de informatieavond op Terlogt aanwezig zal zijn. De bewoners van het Crijt zullen nog met een teng-extra uitgenodigd worden om naar deze informatieavond te komen.

Samen met de verplaatsbare camera’s die nog voor de zomer in Diepenbeek op het Lutselusplein, op de begraafplaats en in de omgeving van de Campus zullen verschijnen om sluikstorten en vandalisme in te perken, hopen we met de oprichting van één of meer Buurtinformatienetwerken, Diepenbeek weer een stukje veiliger te maken”, besluit burgemeester Patrick Hermans.

nog geen reacties

11/03/2015 00:00:00 UTC+01:00

Feesten met Patrick helpt Sint-Gerardus digitaal op weg

  • Feesten met Patrick - Sint Gerardus

Feesten én investeren in de lokale gemeenschap. Vzw ‘Vrienden van de burgemeester’ in Diepenbeek is hierin geslaagd met de eerste editie van ‘Feest met Patrick’, een eigentijdse versie van het bal van de burgemeester.

Het event was een schot in de roos! Bekende Diepenbekenaren Armand Mesotten en Jos Roofthooft entertainden de zaal met de glimlach en zonder factuur. De opkomst was groot en de vrijwilligers en sponsors droegen meer dan hun steentje bij. Hierdoor konden de ‘Vrienden van de burgemeester’ een cheque overhandigen van maar liefst 2500 euro aan het goede doel Sint-Gerardus.

"Wij geven dit met plezier", aldus burgemeester Patrick Hermans, "want we weten dat het geld hier in goede handen is."

Sint-Gerardus zet als zorg-en onderwijsinstelling voor kinderen, jongeren en volwassenen voortdurend in op vernieuwing. De cheque van 2500 euro zal gebruikt worden voor de aankoop van een 10-tal tablets. Algemeen directeur Jaak Kerckhofs verduidelijkt: "Bij onze zorggebruikers zien we steeds motorische beperkingen zoals spierzwaktes, krachtdoseringsmoeilijkheden, coördinatieproblemen, tremor, beperkte reikwijdte, … Hierdoor kunnen zij moeilijk een toetsenbord of muis bedienen. Een tablet schakelt deze moeilijkheden uit. De kinderen kunnen over het scherm wrijven. Dit geeft hen echt het gevoel dat ook zij iets kunnen."

Op de foto: van links naar rechts:

  • Kathleen Thoelen - vzw ‘Vrienden van de burgemeester’
  • Jaak Kerckhofs - Algemeen directeur Sint-Gerardus
  • Annie Cams - Directeur BuSO Sint-Gerardus
  • Patrick Hermans - Burgemeester Diepenbeek

nog geen reacties

08/03/2015 13:42:59 UTC+01:00

Ontwerper aangesteld voor nieuw sportcomplex Demerstrand

Zeven op de tien Vlaamse gemeenten gaven aan in 2014 te besparen in de sector sport. In Diepenbeek ziet men het anders. Ondanks een fikse algemene besparingsronde heeft het gemeentebestuur reeds in november 2013 aangekondigd te gaan investeren in nieuwe overdekte sportinfrastructuur voor diverse binnensporten op het Demerstrand.

“En die belofte wordt ook waar gemaakt”, zegt schepen van sport Karen Alders,  "We voorzien een multifunctionele sportzaal voor allerhande sporten (met daarbij ook vaste turntoestellen), een zaal voor verdedigings- en gevechtssporten, een ruime zaal voor danssporten, een multifunctionele ruimte waar ondermeer plaats is voor een krachthonk, en uiteraard nieuwe sanitaire voorzieningen en voldoende nieuwe kleedkamers, variërend in grootte en vorm.

De vraag om nieuwe overdekte sportinfrastructuur in Diepenbeek is groot. De huidige sportinfrastructuur op het Demerstrand vertoont steeds meer ernstige gebreken. De oude sporthal is ruim 40 jaar oud en de aanhorende lokalen vertonen steeds meer gebreken. De hoge kosten voor onderhoud en verwarming zijn niet in verhouding tot het geleverde comfort. De spiegelzaal zit dan weer te fel verdoken in het oude gedeelte en er is te weinig verluchting.

In de nieuwe sporthal die in 1992 werd aangebouwd doet zich al lang de nood voelen aan meer kleedkamers, nu zijn het er vier, terwijl er eigenlijk behoefte is aan het dubbel ervan. Ook de berging is te klein, en daardoor onhandig in gebruik en tijdrovend.

De nood aan bijkomende overdekte sportinfrastructuur was ook duidelijk gebleken na een informatieronde van de sportraad bij de sportverenigingen in 2012. In het voorjaar van 2014 heeft de sportraad een eisenpakket voor deze nieuwe infrastructuur overgemaakt aan het bestuur”, aldus Karen Alders. “Maar nu komt er dus schot in het dossier” zegt Burgemeester Patrick Hermans, voorzitter van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Diepenbeek : “in het najaar van 2014 konden de kandidaat-ontwerpers hun offerte indienen. Na het onderzoek van de offertes heeft het Autonoom

Gemeentebedrijf Diepenbeek het Ing.& Architectuurbureel Essa nu aangesteld als ontwerper. Eerst volgt een voorontwerp en tegen de zomer kan mogelijk al een ontwerp klaar zijn. In 2016 zal dan volgens de huidige planning de aannemer kunnen aangesteld worden en kunnen de werken voor het nieuwe sportcomplex enkele maanden later van start gaan. We voorzien 2,5 miljoen euro voor dit project dat ongetwijfeld een positieve impact zal hebben op de werking van heel wat sportverenigingen in Diepenbeek.”

nog geen reacties

08/03/2015 13:38:55 UTC+01:00

Diepenbeek zet verplaatsbare cameras in tegen sluikstorten en vandalisme

  • Sluitstorten op Lutselusplein

In Diepenbeek worden er nog voor de zomer op diverse locaties in de gemeente verplaatsbare camera’s aangebracht. Burgemeester Patrick Hermans legt uit “ De Diepenbeekse burger is vragende partij voor meer netheid en veiligheid in de gemeente, dat is duidelijk gebleken tijdens de wijkbabbels die we in het najaar van 2014 georganiseerd hebben. Een zorg die we ter harte nemen en waar de verplaatsbare camera’s hopelijk een bijdrage toe kunnen leveren.

De gemeente Diepenbeek is trouwens de eerste gemeente binnen de politiezone HAZODI die de verplaatsbare camera’s gaat inzetten, en ook één van de eerste in Limburg. De camera’s zullen aangekocht worden door de politiezone HAZODI voor een bedrag van 57.480 euro, deze worden dan gefactureerd aan de gemeente.

We willen de camera’s als extra hulpmiddel gaan inzetten om bijvoorbeeld het sluikstorten op het Lutselusplein beheersbaar te maken. Nu ziet het plein er soms uit als een echte vuilnisbelt waar we terecht heel wat klachten over krijgen. Met de camera’s hopen we hardnekkige overtreders in beeld te brengen en een halt toe te roepen.

Op de begraafplaats in Diepenbeek kampen we al jaren met het probleem dat bloemen en grafstukken zomaar van de graven verdwijnen, wat voor erg emotionele reacties zorgt bij de betrokken families. Discreet toezicht van onze wijkdienst heeft niet geresulteerd in het stoppen van de diefstallen, vandaar dat er ook op de begraafplaats verplaatsbare camera’s zullen aangebracht worden."

Campusschepen Suzy Wolfs vult aan: “In de omgeving van de campus hopen we dan weer dat de camera’s een ontradend effect zullen hebben op de vernielingen die worden aangebracht in het straatbeeld en rond de huizen van de buurtbewoners. We hebben de UHasselt bereid gevonden om de camerapalen te financieren, die op zeven locaties in de omgeving van de campus zullen geplaatst worden. Dit voor een bedrag van 10.000 euro. We zijn verheugd hierover, het geeft aan dat de UHasselt niet alleen focust op de socio-culturele activiteiten van de studenten, maar ook daadwerkelijk bekommerd is om de rust van de buurtbewoners. Wellicht zullen de camera’s al operationeel zijn na de paasvakantie wanneer de grote fuiven van de presesverkiezingen plaatsvinden”.

Burgemeester Patrick Hermans: “De nodige camerapalen voor op het Lutselusplein en op de begraafplaats zal de gemeente zelf aankopen. Maar onze diensten gaan ook een paar betonnen sokkels met paal monteren waar een camera aan bevestigd wordt, die gedurende een etmaal door een batterij van elektriciteit wordt voorzien.Die sokkels kunnen dan regelmatig van locatie veranderen. We kennen immers nog andere plekken in Diepenbeek waar sluikstorten, hondenpoep of vandalisme een doorn in het oog zijn, die kunnen we dan ook kort in beeld brengen. Of ook bij evenementen waar in het verleden overlast werd vastgesteld. Ook aan alle gemeentelijke zalen zullen bevestigingspunten komen waar camera’s kunnen op geplaatst worden, indien de nood zich voordoet.

We hopen dat de aanwezigheid van de camera’s een ontradend effect zal hebben, zodat Diepenbeek weer een stukje veiliger en netter zal worden. Maar voor alle duidelijkheid, het is absoluut niet de bedoeling dat we nu het doen en laten van onze inwoners voortdurend in de gaten gaan houden. “Big Brother is NOT watching you in Diepenbeek”, het is eerder hier en daar een oogje in het zeil houden om overlast te beperken. Want overlast is nergens goed voor en zorgt voor irritatie en ergernis bij de inwoners. We willen dat Diepenbeek een fijne plek blijft om er te wonen en te vertoeven”.

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio