10/04/2011 00:00:00 UTC+02:00

Voorzitter gemeenteraad stapt op na applaus

Voorzitter Frank Keunen (sp.a) heeft op 4 april de gemeenteraad van Diepenbeek voor een half uur stilgelegd: hij stapte op nadat een man uit het publiek op zijn verzoek weigerde te vertrekken. De kerel applaudisseerde als steunbetuiging aan de motie van wantrouwen (zie bijlage) die oppositieraadslid Lucien Wolfs (CD&V-Plus) tegen Keunen had ingediend. Tot consternatie van de collega's trok Keunen resoluut de deur achter zich dicht.

Aanvankelijk voor een uur, maar na een half uur keerde hij terug met de politie om de man te laten verwijderen. Maar die was intussen zelf opgestapt. Wolfs had de motie van wantrouwen ingediend 'wegens schrijnend gebrek aan respect voor de gemeenteraad'. Hij verwees hiermee naar de aanhoudende discussie over de studentenfuiven (waarbij het schepencollege voor onderhandelen met de studenten was maar de gemeenteraad een verbod op fuiven stemde). Hugo Leroux (Groen!) en Danny Bulen (sp.a) benadrukten dat de motie niet op de juiste plek is ingediend maar thuishoort bij de gouverneur of de Vlaamse regering. "Ik wil de mensen uitnodigen: als u werkelijk vindt dat de voorzitter zijn bevoegdheden te buiten gaat, heb dan het lef om een brief te schrijven aan minister Bourgois", reageerde Keunen zelf. Uiteindelijk stemden 16 leden voor de motie van wantrouwen, 2 waren tegen en 2 onthielden zich, sp.a stemde niet mee. Wettelijk heeft de motie geen draagkracht.

Bron: Het Belang van Limburg

Bijlagen:

nog geen reacties

31/03/2011 00:00:00 UTC+02:00

Bijkomende parking station Diepenbeek

  • Parking station

In Diepenbeek stappen pendelaars uit Genk, Kortessem, Hasselt, Bilzen en zelfs Opglabbeek op en af, zo blijkt uit een kleine rondvraag.

"We raken onze auto niet kwijt in Hasselt of Genk"

De stopplaats Diepenbeek langs spoorlijn 34 Hasselt-Luik krijgt er nog voor de zomer 28 parkeerplaatsen bij. "Absoluut noodzakelijk", geeft schepen van Openbare Werken Patrick Hermans aan. "Steeds meer mensen stappen immers in Diepenbeek op de trein richting Antwerpen, Brussel of Luik."

"Dat levert steeds meer parkeerders op richting dorpskern en dat willen we vermijden", legt schepen van Mobiliteit Pierre Leuraers uit. "Anderzijds hebben we al jaren in de Spoorstraat, op de vroegere busperrons daar, vaste parkeerplaatsen voor vrachtwagens die we op die manier uit het straatbeeld houden. Maar steeds meer gebeurt het dat de vrachtwagenbestuurders hun plaatsen ingepalmd zien door treinreizigers. Daarom breiden we de parkeermogelijkheden uit."

Een kleine peiling onder de treinreizigers die in Diepenbeek parkeren leert dat die vanuit Genk, Kortessem, Hasselt, Bilzen en zelfs Opglabbeek naar Diepenbeek afzakken. "In Hasselt is gewoon geen parkeerplaats meer of je moet er voor betalen, en dat weiger ik als pendelaar", vertelt Jan Penders. "Hier is altijd plaats, om te parkeren en op de trein. Daarvoor rijd ik wel even tot in Diepenbeek."

"In Genk hetzelfde probleem", vindt Arno Freson. "Als je in de buurt van het station wil parkeren, moet je betalen of je hebt 's avonds een boete. Ze moeten bij die grote stations dringend eens aan de pendelaars denken."

"Om het probleem te voorkomen breiden we de huidige parkeerplaats uit en komen er, zoals op de Koning Boudewijnlaan in Hasselt ook parkeerplaatsen op de weg. Daarom voeren we, rondom het plein, aan spoorzijde, ook éénrichtingsverkeer in", zegt schepen Hermans.

Bron: Het Belang van Limburg
 

nog geen reacties

16/03/2011 23:00:00 UTC+01:00

Klacht tegen Keunen en Leroux na deelname studentenbetoging

Tegen Frank Keunen en Hugo Leroux is een klacht ingediend wegens ‘hun publiek gedrag als schepenen’, bij het agentschap voor binnenlands bestuur. De klacht gaat over hun deelname aan een studentenbetoging. Wie de klacht indiende, is niet bekend.

De klager meldt dat Keunen en Leroux mee betoogd hebben tegen een eerder genomen gemeenteraadsbesluit. Bovendien droegen ze, volgens de aanklacht, beiden een ‘anti-gemeente’-T-shirt. De klager stelt zich dan ook de vraag “of daardoor de verplichting die op de schepenen rust om de beslissingen van de raad uit te voeren, niet wordt miskend.”

Een extra opmerking gaat naar schepen Keunen, van wie de klager gezien heeft dat hij een map overhandigde met daarin de stukken van de besluitvorming van het schepencollege, waarbij onder meer de resultaten van een stemming. “Dat kan niet, omdat de stukken niet officieel zijn opgevraagd.”

Het Diepenbeekse schepencollege moet nu een standpunt innemen en dat overmaken aan het agentschap, dat dan een beslissing zal nemen.

Schepen Keunen heeft officieel geen weet van een klacht. “In de wandelgangen verneem ik dat er een klacht is wegens het meelopen in de betoging. Ik deed dat als sp.a’er, en heb een bundel overhandigd met alle verslagen van vier jaar werk als schepen van campus. Ik hoop dat de klager beseft dat er andere prioriteiten zijn.”

Hugo Leroux, die de post op het gemeentehuis wel had ingekeken, maakt zich weinig zorgen. “Betogen is een democratisch recht waarvan veel politici gebruik maken. Ik zie het probleem niet.”

Rechtenstudenten mogen wel fuiven … maar doen dat niet

Het Diepenbeeks schepencollege heeft met 5 tegen 2 stemmen (van burgemeester Steegmans en schepen Hermans) een fuifvergunning toegekend aan Themis, de studentenvereniging van de rechtenfaculteit. De afgeleverde vergunning staat haaks op de gemeenteraadsbeslissingen want nu is er een liveoptreden mogelijk tot 103 decibel met aansluitend een fuif tot 95 decibel.

“Wij kunnen niet meer volgen”, zegt Nick Parthoens van Themis. “Dit is zonder meer discriminerend voor de andere groepen. Hun vergunningen zijn eerder allemaal afgewimpeld terwijl onze aanvraag twee dagen te laat was om bij de groep behandeld te worden. En nu krijgen wij dus wel de toelating om te fuiven op 17, 18 en 19 mei. Wel, we tonen ons solidair met de andere verenigingen en gaan deze toelating niet gebruiken.”

Bron: Het Belang van Limburg 

nog geen reacties

04/03/2011 23:00:00 UTC+01:00

Oplossing voor studentenfuiven in zicht

Een vergadering met Diepenbeekse studenten, politici en geluidsexpert Guy Putzeys heeft donderdagavond op objectieve manier enkele obstakels uit de weg geruimd voor studentenfuiven in tenten op de campus.
Daarnaast werden ook enkele fuifregels vastgelegd. De fuifregels bepalen dat de fuiven over 3 weken gespreid moeten worden, van 25 april tot en met 9 mei, en dat er ’s avonds tot 2 uur gedanst kan worden met een maximaal geluidsniveau van 95 decibel. Elke studentenvereniging krijgt de kans om maximaal 2 fuiven te organiseren. Gespreid over die 3 weken zouden maximaal 4 live optredens georganiseerd mogen worden die dan om 23 uur afgelopen moeten zijn. Vanuit de studenten kwam de vraag om toch op openbaar terrein te mogen fuiven op de parking van de KHLim. Het alternatief zouden fuiven op privégronden zijn, in weides dicht bij de Nierstraat, en dus ook dichter bij de huizen daar. Hierover beslist burgmeester Steegmans (CD&V) die het fuiven op openbaar terrein moet toestaan.
Op 14 maart vergadert de Diepenbeekse gemeenteraad. Tegen die tijd moeten zo veel mogelijk oorspronkelijke
nee-stemmers overtuigd worden om de studenten toch hun presesverkiezingen te gunnen. Sp.a, Open Vld, Groen! en Daad stemden eerder al voor. Met 10 stemmen komen ze er echter drie te kort op de raad. Tenzij, zoals te verwachten valt, plots heel wat onthoudingen opduiken. Dan kunnen de 10 jastemmen alsnog volstaan.
 

Bron : HBvL

reacties: 1

23/02/2011 23:00:00 UTC+01:00

Gemeente en studenten niet akkoord over fuiven

Er is nog geen akkoord tussen het gemeentebestuur en de studentenverenigingen over het verbod op fuiven.

Het schepencollege ontving tien studenten, samen met rector Luc De Schepper van de UHasselt en directeur Willy Indeherberge van de KHLim. Een overleg dat er kwam na de studentenbetoging op 14 februari.

De eerste bespreking verliep vrij stroef en leverde geen concreet akkoord op. Burgemeester Etienne Steegmans (CD&V) en schepen van Jeugd Patrick Hermans (Puur Diepenbeek) herhaalden hun voorstel om de presesverkiezingen tot 22 uur te laten duren op de campus en andere fuiven te verhuizen naar de Grenslandhallen. De andere schepenen konden zich daar niet in vinden. Schepen van Milieu Hugo Leroux (Groen!) wil liever een beroep doen op geluidsdeskundige Guy Putzeis. Uiteindelijk lanceerden de studenten een tegenvoorstel. ‘De studentenfuiven op de campus duren drie weken in plaats van zes en er komen geen fuiven in de woonbuurt. Tot middernacht geldt een geluidsnorm van 95 decibel, dan tot 2 uur 90 decibel. We laten de fuiven begeleiden door een geluidsdeskundige en stellen een draaiboek op om eventuele fouten zwaar te beboeten', zei woordvoerder Cédric Hamaekers van de studenten.

Toch werd er geen akkoord bereikt, vooral omdat in de vorige gemeenteraad werd goedgekeurd dat het schepencollege geen afspraken mocht maken met de studenten. ‘De gemeenteraad beslist hierover', zegt Jos Leroi, CD&V-voorzitter. Er volgt nieuw overleg op donderdag 3 maart, maar de studenten vrezen dat ze in tijdsnood geraken met de organisatie van de fuiven.

Bron: Het Nieuwsblad 

nog geen reacties

20/02/2011 17:38:34 UTC+01:00

Wie weet nog wat de studenten willen ?

Wanneer je op deze site (menu - nieuws) de twee laatste reportages van TVL aandachtig beluistert zul je vaststellen dat de woordvoerder van de studenten Dhr. Cedric Hamaekers het zelf niet meer weet. Of toch?

In de eerste reportage (16/2) hoor je hem zeggen dat hij niet akkoord is dat alle fuiven en presesverkiezingen doorgaan in de Grenslandhallen. Bovendien is de Universiteitslaan een gevaarlijke drukke baan voor de studenten. Maar individuele projecten (fuiven) die kunnen doorgaan in de Grenslandhallen wenst hij wel te bekijken.

In de tweede reportage (17/2) doen burgemeester Steegmans en ikzelf het voorstel om de fuiven in de Grenslandhallen te laten doorgaan. Om het probleem van de gevaarlijke drukke weg op te lossen stellen we voor om gebruik te maken van de fuifbus betaald door de provincie. Bovendien is er naast deze drukke weg een gescheiden en verlicht fietspad van campus Diepenbeek tot aan de Grenslandhallen. Ze moeten zelfs niet oversteken want er is een tunnel. Als men dan in de tweede reportage hoort hoe de woordvoerder te keer gaat en ziet hoe nerveus hij is, ondanks dat al de problemen van de eerste reportage door ons voorstel worden opgelost, kan ik mij niet van de mening ontdoen dat er andere belangen meespelen.

Het collectieve dumpen van de studenten in de Grenslandhallen na de presesverkiezingen komt niet voor in ons voorstel. De perstekst werd nochtans aan Cedric Hamaekers overgemaakt. Hier staat duidelijk in dat de presesverkiezingen mogen doorgaan op de campus. Dat hij durft zeggen dat de burgemeester en ikzelf geen voorstellen meer mogen doen zonder hem te kennen is toch wel een brug te ver. Het is hoog tijd dat deze jonge man terug met zijn beide voeten op de grond komt te staan.
 

reacties: 1

17/02/2011 00:09:06 UTC+01:00

Etienne Steegmans en Patrick Hermans hebben onderhoud met Tom Vandeput

Burgemeester Etienne Steegmans en Schepen van jeugd en onderwijs Patrick Hermans hebben voormiddag een onderhoud gehad met Tom Vandeput, voorzitter van de vzw Grenslandhallen. Dit om een oplossing te zoeken aangaande de fuivenproblematiek van de studenten op de Universitaire Campus in Diepenbeek. Het resultaat bleef niet zonder gevolg.

Afgesproken werd dat de studenten voor hun fuiven kunnen rekenen op een gunsttarief van 1 000 EUR voor het gebruik van esplanade en foyer. Zij kunnen voor dit bedrag gebruikmaken van Esplanade en Foyer.

De Grenslandhallen vzw bleek ook bereid om zelf te investeren in een geluids- en lichtinstallatie specifiek bedoeld om in te zetten tijdens de studentenfuiven. Ook dit is een serieuze kostbesparing voor de studentenverenigingen vermits zij dan zelf geen installatie meer zouden moeten gaan huren.

Het probleem van mobiliteit van de studenten vanuit Campus Diepenbeek naar de Grenslandhallen kan perfect ondervangen worden. Uit een onderhoud met de provinciale diensten leerden Hermans en Steegmans dat het gemeentebestuur ook de provinciale “fuifbus” kan inzetten om studenten vanuit de Campus Diepenbeek te vervoeren naar de Grenslandhallen. De bus rijdt 9 keer op een avond en haalt de studenten zelfs op aan hun kot. Enige voorwaarde is dat er een begeleider van de studentenverenigingen mee de bus op moet.

Burgemeester Etienne Steegmans en schepen van onderwijs en jeugd Patrick Hermans zijn ook van mening dat de studenten hun presesverkiezingen moeten kunnen laten doorgaan op de terreinen van de Universitaire Campus, maar wel onder de strikte voorwaarde dat alle geluidsoverlast moet stoppen om 22u.

Betrokken mandatarissen hebben hun voorstel ondertussen ook al besproken met de preses van studentenvereniging Hermes. Deze was de voorstellen omtrent de fuiven in de Grenslandhallen zeker genegen. Het voorstel om de presesverkiezingen onder de voorgestelde voorwaarde van einde om 22u. toch te laten doorgaan gaat hij verder met zijn achterban bestuderen.

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio