10/02/2016 00:29:28 UTC+01:00

Overhandiging cheque Feest met Patrick

  • cheque Feest Met Patrick

De opbrengst van het feest met Patrick dat eind 2015 werd georganiseerd werd geschonken aan de 5 basisscholen van Diepenbeek. Wij zijn er van overtuigd dat elke school de 500 euro goed zal investeren zodat de kinderen er beter van worden.

nog geen reacties

27/01/2016 10:31:39 UTC+01:00

Gemeente Diepenbeek sluit akkoord met studentenverenigingen over volgende praesesverkiezingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft na een nieuwe overlegronde met de afgevaardigden van de studentenverenigingen, de studentenraden en de verschillende onderwijsinstellingen, een akkoord met hen bereikt over het verloop van de praesesverkiezingen dit jaar in Diepenbeek.

Burgemeester Patrick Hermans: “de studenten mogen  gedurende vier weken de festiviteiten rond de verkiezingen laten doorgaan, in plaats van de eerder door de gemeente voorgestelde inkrimping naar drie weken. Het voorstel van de studenten was om 5 weken praesesverkiezingen te houden met enkel een fuif op de donderdagen tot 2 uur en de rest van de dagen tot 24h. In het compromis dat we hebben bereikt is de duur beperkt tot 4 weken met enkel fuiven (max. 95 dB)  op donderdag tot 2 uur en de andere avonden stoppen om middernacht. Ons eerder voorstel om de duur tot 3 weken te beperken was niet haalbaar omdat er dan elke nacht zou gefuifd worden tot 2 u.

De festiviteiten zijn gepland tussen 11 april en 12 mei met een break tussen 29 april en 8 mei”.

Verder mogen live-optredens enkel op donderdag (voor een fuif) tot 23.00 uur aan max. 100 dB(A) en daarna tot 02.00 uur aan max. 95 dB(A). Maandag en woensdag moet de muziek stoppen om 24.00 uur. Dinsdagavond mag er nog een activiteit plaatsvinden van 24.00 uur tot 02.00 uur maar zonder muziek.

De studenten behouden de door hun gevraagde minimumperiode van 4 weken praesesverkiezingen, en de gemeente zal bij de aanvraag van de activiteiten erop toezien dat alle voorwaarden worden vervuld om de overlast voor de buurtbewoners zo goed mogelijk te beperken. Hopelijk vinden we zo een gezond evenwicht tussen rust voor de bewoners en het feesten van de studenten”, aldus burgemeester Patrick Hermans en campusschepen Suzy Wolfs.

Na de praesesverkiezingen volgt nog een evaluatie met alle betrokken partijen.

nog geen reacties

19/10/2015 00:00:00 UTC+02:00

Reactie studentenverenigingen - Vandalen gooien we onherroepelijk buiten

De Diepenbeekse studentenverenigingen gaan de komende weken zelf nachtelijke patrouilles houden in de Ginderoverstraat, de buurt waar de overlast door studenten zich concentreert. “Vandalisme en nachtlawaai kunnen niet door de beugel”, klinkt het bij de praesessen.

Burgemeester Patrick Hermans is blij dat de studenten eindelijk in actie schieten. "Eind december volgt een evaluatie, ze hebben nu twee maanden om te bewijzen dat het anders kan."

Lees het volledige artikel op HBvL.

nog geen reacties

16/10/2015 10:02:26 UTC+02:00

Lokale politie HAZODI houdt strenge controles op overlast studenten in Diepenbeek

Op vraag van burgemeester Patrick Hermans voert de lokale politie HAZODI de komende maanden extra en strenge controles uit op overlast en vandalisme door studenten in de omgeving van de universitaire campus in Diepenbeek.

Vanaf het begin van het nieuwe academiejaar liepen er bij de lokale politie HAZODI verschillende meldingen binnen van overlast veroorzaakt door studenten in Diepenbeek. Dit ging van geluidsoverlast over wildplassen tot vandalisme.

In samenspraak tussen de gemeente Diepenbeek komen er tot het einde van het jaar extra politiecontroles. Er wordt een nultolerantie toegepast voor alle feiten van vandalisme, overlast, het gebruik van de fietsverlichting, etc. De controles gebeuren zowel in uniform als in anonieme kledij. Ook de camera's die de gemeente Diepenbeek enkele maanden geleden aankocht, worden ingezet.

Op een overleg met de studentenverenigingen eerder deze week gaf de lokale politie een woordje uitleg over de rechten en plichten van de verenigingen bij het organiseren van fuiven, etc. Daarnaast hebben alle studenten een brief hieromtrent ontvangen van de universiteit.

Op het einde van het jaar wordt deze aanpak geëvalueerd.

nog geen reacties

14/10/2015 00:00:00 UTC+02:00

Nog geen beslissing over nieuwe locatie Jessa Ziekenhuis

Het nieuwe Jessa Ziekenhuis kan zowel in Hasselt als in Diepenbeek worden gebouwd. Dat blijkt uit een omvangrijke studie van Deloitte. Fifty-fifty was de uitspraak.

Quote van Nadja Vananroye, voorzitter van de raad van bestuur.

“We hebben geen positief nieuws. Er is geen uitspraak pro of contra. We gaan nu allemaal samenzitten om er tegen het einde van het jaar uit te zijn.”

Lees het hele artikel op HBvL.

nog geen reacties

07/10/2015 00:00:00 UTC+02:00

Sluikstorten Lutselusplein - eerste resultaat verplaatstbare camera

  • Sluikstorten Lutselusplein

Omdat de recente sensibiliseringscampagne "Samen houden we het Lutselusplein proper" geen direct resultaat had opgeleverd, werden gisterenmorgen drie verplaatsbare camera’s geplaatst op het Lutselusplein. Dit heeft al onmiddellijk resultaat opgeleverd. Na een half uur werden al de eerste beelden gemaakt van een overtreder en binnen de 24 uur werden niet minder dan 4 overtreders betrapt met het storten van afval op het Lutselusplein.

Burgemeester Patrick Hermans: "Een niet-inwoner van het Lutselusplein nam twee zakken uit de koffer van zijn voertuig en dumpte deze op de berm van het plein. En dat 2 uurtjes nadat de vuilniskar alle vuilniszakken op het Lutselusplein had opgehaald en het plein er toen weer netjes bij lag, niet voor lang dus...

De sluikstorters mogen zich verwachten aan een gas-PV en daar bovenop nog een belasting van 250 euro voor het opruimen van het vuil. Hopelijk zullen de camera’s andere potentiële overtreders ervan weerhouden om vuilniszakken te dumpen op het plein".

nog geen reacties

03/08/2015 00:00:00 UTC+02:00

Hondengedragskundige Kris Fastre komt hondenweide openen op het Demerstrand

Op zondag 16 augustus om 16 u. wordt de hondenspeelweide op het Demerstrand officieel geopend, dit op een gedeelte van het voormalige atletiekterrein.

De hondenweide is een plek waar de honden zonder leiband kunnen rondlopen, ideaal bijvoorbeeld voor wie in het centrum met een hond op een appartement woont, waardoor de hond nooit eens vrij kan rondlopen. Maar ook een plek waar je hond op die manier contact kan opbouwen met andere honden en zo een nieuw speelvriendje kan vinden. Ook de hondeneigenaars kunnen elkaar beter leren kennen op een hondenweide, en zo ervaringen over hun honden met elkaar uitwisselen.

Maar met verschillende honden in een hondenweide moet er uiteraard wel opgelet worden dat de honden niet met elkaar in conflict geraken, niet elke hond duldt braafjes het gezelschap van een andere hond en dan is het aan de eigenaar van de hond om attent te zijn zodat er niets fout loopt.

Daarom heeft het gemeentebestuur de Diepenbeekse hondengedragskundige Kris Fastré gevraagd om bij de opening te komen uitleggen waar je precies moet op letten wanneer je met je hond naar de hondenweide komt. Hij zal zelf enkele honden meebrengen om te tonen hoe je dit precies moet doen, zodat zowel de hond als de baas van het bezoek aan de hondenweide in Diepenbeek een fijne en regelmatige uitstap kunnen maken.

Alle hondeneigenaars in Diepenbeek zijn welkom om vergezeld van hun hond op de opening aanwezig te zijn. Om de honden vooraf aan de opening de kans te geven elkaar te leren kennen, start er reeds om 15 u., onder leiding van Kris Fastré, een hondenwandeling op het Demerstrand.

Als je met je hond langskomt best ook, zoals dat altijd moet trouwens, ook een hondenpoepzakje meebrengen zodat het Demerstrand die namiddag niet wordt herschapen in een hondenpoepweide :)

Na de wandeling kunnen de honden en hun baasje dan om 16 u. getuige zijn van de opening van de hondenweide met de demonstratie door Kris Fastré.

Alle hondeneigenaars, graag dus met hond, welkom op de opening van de hondenweide op zondag 16 augustus op het Demerstrand, voor de wandeling om 15 u., gevolgd door de opening van de hondenweide om 16 u.

nog geen reacties

23/07/2015 00:00:00 UTC+02:00

Klachtenregen van de oppositie kost de diepenbekenaar veel geld

Het college van burgemeester en schepenen van Diepenbeek wil dat de klachtenregen van de oppositiepartijen tegen besluiten van het college en de gemeenteraad stilaan stopt. Jos Leroi, gemeenteraadsvoorzitter legt uit:” Sinds dit bestuur is aangetreden heeft de oppositie maar liefst 25 klachten ingediend bij de toezichthoudende overheid. Elke klacht die binnenkomt vergt een uitgebreid onderzoek van onze administratie, die hier heel wat tijd in investeert, tijd die verloren gaat om aan andere dossiers te werken. Maar ook vragen van inwoners moeten soms wachten om tijdig op alle klachten te kunnen antwoorden. Van die 25 klachten zijn er overigens maar liefst 21 verworpen, in de andere vier dossiers ging het om detailkritiek zoals de te volgen procedure bij de aankoop van nieuwe gsm’s.

We zijn ook erg ontstemd over de strafklacht die de oppositiepartijen bij het Parket hebben ingediend en waarin wij in het dossier rond de Paanhuisbeek van schriftvervalsing zijn beschuldigd. We zijn er overigens van overtuigd dat we in dit dossier recht in onze schoenen staan, dat zal zeker uit het onderzoek van het Parket blijken.

Terwijl dit bestuur er alles aan doet om de administratie meer efficiënt te laten werken, kijk naar de integratie van gemeente- en ocmw-diensten, doet de oppositie er met hun klachtenoffensief alles aan om het werk van de administratie extra te verzwaren. En het jammere is vooral dat het altijd gaat om details in een dossier, nooit om essentiële veranderingen aan een dossier. Er is nog geen enkele klacht binnengekomen die wezenlijk wat heeft veranderd aan de inhoud van een dossier. We zijn dat spuugzat en gaan dan ook de fractieleiders vragen of dit politieke spelletje kan stoppen, want niemand wint hierbij. We willen dat alle gemeenteraadsleden, inclusief de leden van de oppositie, het debat inhoudelijk voeren op de gemeenteraad. Dat gebeurt haast nooit, maar dan wel achteraf  klachten indienen over punten en komma’s, dat duld ik niet meer.

Dat de oppositie ons werk controleert maakt essentieel deel uit van een goed democratische werking van een bestuur, en juichen we op zich toe, maar het moet wel om gefundeerde en inhoudelijk onderbouwde klachten gaan, niet over futiliteiten met enkel maar de bedoeling het dossier te vertragen.

Bovendien kost het de Diepenbeekse gemeenschap alleen maar geld, de personeelskost van dat opzoekwerk gaan we berekenen en voorleggen aan de fractieleiders. Neem nu het dossier van de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum van Lutselus. Omdat hun klacht dat het advies van de cultuurraad niet in het dossier zat werd ingewilligd, zijn we genoodzaakt op 4 augustus een extra gemeenteraad in te lassen om een nieuw besluit te nemen. Dat kost ons 5.000 euro aan zitpenningen. Ook moeten we vandaag alle acht ontwerpers die zich kandidaat gesteld hadden om een dossier in te dienen, laten weten dat de lopende procedure is stopgezet.

Ook nu heeft hun klacht overigens niets veranderd aan het dossier, want we gaan niets wijzigen aan de eerder genomen besluiten hieromtrent. We hebben het advies van de cultuurraad in het dossier van het ontmoetingscentrum van Lutselus niet bewust achtergehouden, zoals de oppositie nu suggereert. Trouwens dat advies was voor alle gemeenteraadsleden al langer raadpleegbaar.

We gaan het (overigens niet-bindende) advies van de Cultuurraad in het dossier steken, en gaan de procedure gewoon opnieuw opstarten en de gemeenteraad vragen op 4 augustus om het punt opnieuw goed te keuren. That’s it ! Jammer dat het dossier zo weer enkele maanden vertraging heeft.

Burgemeester Patrick Hermans vult aan: “Ik wil ook nog even beklemtonen dat we in dit dossier van het ontmoetingscentrum van Lutselus een grote inspraakronde hebben gehouden, met alle betrokken actoren in Lutselus, dit om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Dat maakt dat dossiers soms wat trager vooruitgaan dan gehoopt, maar dat is een bewuste keuze van dit bestuur om alle dossiers in grote openheid te behandelen. Zo hebben we vooraf ook een grote inspraakronde georganiseerd bij de invoering van de blauwe zone, en nu ook weer voor de bouw van nieuwe sportinfrastructuur op het Demerstrand.”

Meer info bij schepen Jos Leroi, 0479 71 19 61

nog geen reacties

22/07/2015 00:00:00 UTC+02:00

Vandalen actief opgespoord via verplaatsbare camera's in Diepenbeek

Op basis van camerabeelden gemaakt door verplaatsbare camera's die de gemeente Diepenbeek onlangs aankocht, worden daders van vandalisme momenteel actief opgespoord. De camera's helpen de politie om daders van allerlei feiten beter en sneller te kunnen opsporen maar hebben tevens ook een ontradend effect.

Enkele maanden geleden kocht de gemeente Diepenbeek, in samenspraak met de lokale politie HAZODI, vijf verplaatsbare camera's aan. Deze camera's worden ingezet in de strijd tegen overlast en criminaliteit. "Het voordeel van verplaatsbare camera's is dat ze kunnen worden ingezet waar het op dat moment nodig is," vertelt burgemeester Patrick Hermans. "Op plaatsen waar er bijvoorbeeld vaak gesluikstort wordt of vernielingen worden aangebracht, kunnen de camera's de overtreders in beeld brengen en kunnen we het probleem een halt toeroepen." Door de aankoop van deze camera's willen de gemeente en de politiezone samen de veiligheid in Diepenbeek verder verhogen. "We hebben vastgesteld dat de camera's al bij de eerste ingebruikname hun nut bewezen hebben," zegt burgemeester Hermans.

Op 27 juni pleegden een groepje jongeren vandalisme in de Ginderoverstraat in Diepenbeek. "Op basis van de beelden van één van de verplaatsbare camera's kunnen we de daders nu actief opsporen," vertelt korpschef Philip Pirard. "De camera's bewijzen dus zeker hun nut."
Op verschillende strategisch gekozen locaties in de gemeente werden vaste palen geplaatst waarop de camera's gemonteerd kunnen worden. Alles gebeurt in overleg met de lokale politie HAZODI.

Niet alleen vandalisme maar ook sluikstorten, vechtpartijen, diefstallen en inbraken in woningen of voertuigen kunnen met behulp van de camera's makkelijker worden opgehelderd. "Al hopen wij dat de camera's in de eerste plaats een ontradend effect hebben," besluit burgemeester Hermans.

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio