07/02/2018 00:00:00 UTC+01:00

Zusters Ursulinen Diepenbeek verlaten site Wijkstraat

De Eerwaarde Zusters Ursulinen zijn een begrip in de gemeente Diepenbeek. Reeds in 1853 hebben de zusters zich gevestigd te Diepenbeek voor het organiseren van onderwijs. Vanaf 1856 betrokken ze een nieuw gebouwd klooster met klaslokalen en een internaat langs de huidige Wijkstraat in Diepenbeek. Voor velen is de gebouwenrij die in de daarop volgende jaren ontstond tot op heden een bekend en vertrouwd zicht van de dorpskern. Het kwalitatief onderwijs dat werd georganiseerd heeft met zekerheid een nog grotere impact gehad op de lokale gemeenschap. De schoolinfrastructuur kende een forse groei met uitbreiding van het aanbod met zowel buitenschoolse opvang als een kinderdagverblijf.

De organisatie van al die activiteiten wordt al een tijdje niet meer door de zustergemeenschap waargenomen maar de zusters wonen wel nog in het kloostergedeelte. Dit gebouw in neogotische stijl bevat ook een prachtige kapel en is beschermd als monument.

De gevorderde leeftijd van de zusters en hun slinkend aantal heeft de zustergemeenschap doen besluiten het klooster te verlaten. Na de “grote vakantie” gaan zij hun collega zusters in Herk de Stad vervoegen, in een meer aan de leeftijd aangepaste omgeving. 

In het licht van die verhuis hebben de zusters nog een belangrijke beslissing genomen die hun aanwezigheid in Diepenbeek toch nog verder zal symboliseren. Er werd gezocht naar een alternatieve bestemming van het kloostergebouw, liefst in de lijn met de waarden, normen en missie van de zusters Ursulinen.

Aan Probis Bouw & Ontwikkeling werd gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken het kloostergebouw op de site te herontwikkelen tot een modern en gezellig woonzorgcentrum en comfortabele assistentiewoningen. Probis B&O heeft immers een lange ervaring met het ontwikkelen van woonzorginfrastructuur. De groep bouwde ook al meerdere kloostersites succesvol om tot woon- en zorgprojecten voor senioren en ook kinderzorg. We denken hier vooral aan het befaamde Clarissenklooster in Hasselt maar ook aan de Paterssite in Rooierheide, het klooster en de school van de Dochters der Liefde in Heverlee en het Franciscanessenklooster (annex school) in Retie. Er werd voor de campus in Diepenbeek een masterplanoefening gedaan met alle spelers op de klooster- en schoolsite. Er werd gepeild naar hun huidige en toekomstige behoeften aan ruimte en de bouwkundige mogelijkheden werden grondig onderzocht. Het resultaat is een masterplan geworden voor de kloostersite, waarvan de plannen vandaag werden voorgelegd aan het gemeentebestuur om ze vervolgens af te toetsen bij alle bevoegde diensten.

De nieuwe woonzorgcampus zal bestaan uit een kleinschalig woonzorgcentrum met aanpalend
assistentiewoningen of “serviceflats”. De beschermde gevel en kapel worden bewaard. Niets doet vermoeden dat er achter die historische gevel een 40-tal mooie “rusthuis”kamers (met badkamer), en evenveel ruime en comfortabele serviceflats worden ingericht. Voor het concept van de binnentuin wordt inspiratie gezocht in de mooie Vlaamse traditie van kloostertuinen.

Het masterplan zal tenslotte ook de opportuniteit bieden voor de renovatie van lokalen voor de Buitenschoolse Kinderopvang (het Ankertje) en voor de uitbreiding van klaslokalen en refter voor de kleuter- en lagere school (het PAleiS).

Probis B&O dient kortelings de bouwaanvraag voor dit project in en hoopt de bouwwerken medio dit jaar nog op te starten.

reacties: 1

Reacties: 1

19/02/2019 19:34:00 UTC+01:00

Bezoeker: Liliane Bosmans

Geachte ik heb intresse in een servise flat ik ben 54 jaar oud ben al 20 jaar 66 procent invaliditeit kan ik in aanmerking komen voor een service flat ? ik kan mijzelf nog behelpen danku mijn gsm nr 0468275523 dank u Grt Liliane

Plaats reactie:

Provider login

Naam

Url:

terug

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio