02/02/2018 09:54:44 UTC+01:00

Ontwikkeling Genk-Zuidwest kan alleen als deze geen impact heeft op de gezondheid en de leefkwaliteit van de inwoners

Het college van burgemeester en schepenen van Diepenbeek ziet momenteel geen reden om een positief advies te geven voor de realisering van het industriegebied Genk-Zuidwest. Vorige week raakte bekend dat de Vlaamse overheid opnieuw plannen heeft voor deze industriezone tussen het Albertkanaal en de Boudewijnlaan in Diepenbeek. Het project werd in 2007 nochtans afgevoerd na uitgebreid protest in Diepenbeek. De gemeenteraad gaf toen in de zitting van april negatief advies aan deze industriezone.

In ons land is de luchtkwaliteit recent een tikkeltje verbeterd, maar ze beantwoordt nog niet aan de aanbevelingen hierover van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Voor Diepenbeek zijn de meest recente metingen vergelijkbaar met de rest van Vlaanderen. Maar het college wil de gezondheid van de inwoners van Diepenbeek niet verder in het gedrang brengen door zonder slag of stoot nieuwe industrie aan het kanaal toe te laten. Het college wil er zeker niet weten van bedrijven die vervuilend zouden kunnen zijn en het college wil ook niet dat geraakt worden aan het natuurgebied “De Maten” rond de voorziene zone.

Gezondheid van de inwoners heeft dus prioriteit voor het college. Daarom medefinanciert Diepenbeek samen met de stad Genk en het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid ook het zogenaamde humane biomonitoringsonderzoek. Dat zoekt uit hoe negatief de impact van de emissie van Genk-Zuid is op de gezondheid van jongeren in Genk en die op Rozendaal en Lutselus in Diepenbeek wonen.

Jongeren die geboren zijn in 2001 en 2002 en woonachtig zijn in de omgeving van Genk-Zuid werden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Van hen werd een bloed- en urinestaal afgenomen en werd ook gevraagd naar hun gewoonten en gezondheid. In 2010 vond reeds een eerste onderzoek naar plaats en waren de resultaten niet geruststellend te noemen. Vandaar dat het onderzoek recent nog eens herhaald werd. Het college kijkt uit naar de nieuwe resultaten die in het voorjaar van 2018 zullen bekendgemaakt worden. Het college zal dan nauwgezet bekijken of er een verbetering van de resultaten is in vergelijking met de vorige studie. Indien dit niet het geval is zijn er nog meer argumenten om de komst van Genk Zuidwest niet toe te laten.

Ook maakt het college zich zorgen wat de impact van Genk-Zuidwest zal zijn op de woonkwaliteit ten Zuiden van het plangebied (Piannesberg/Dorpheide) en is daarom een bufferzone ten Zuiden van de N702 onontbeerlijk. Die bufferzone moet een essentieel deel zijn van het uiteindelijke plangebied.

De impact van de nieuwe industriezone op de verkeersafwikkeling via de N76 zal aanzienlijk zijn. De woonkern Lutselus die nu al flink te lijden heeft van het drukke verkeer langs de N76 (verbindingsweg tussen de E313 en de314) zal de leefbaarheid nog verder zien dalen. Er bestaat een streefbeeldstudie over de N76 die gewag maakt van een ondertunneling aan het kruispunt met de Pastorijstraat, maar voorlopig zijn er geen signalen dat die snel in uitvoering zal gaan. Bovendien is de realisatie van het geplande op- en afrittencomplex aan de E313 een noodzakelijke voorwaarde die moet ingevuld worden om het extra verkeer te kunnen torsen.

De bijkomende tewerkstelling die het nieuwe bedrijventerrein aan het kanaal zal opleveren mag dan wel een pluspunt zijn, de gezondheid van duizenden inwoners van een aantal woonkernen van Diepenbeek krijgt daarop absolute voorrang, besluit het college van burgemeester en schepenen van Diepenbeek.

nog geen reacties

Reacties:

nog geen reacties.

Plaats reactie:

Provider login

Naam

Url:

terug

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio