27/01/2016 10:31:39 UTC+01:00

Gemeente Diepenbeek sluit akkoord met studentenverenigingen over volgende praesesverkiezingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft na een nieuwe overlegronde met de afgevaardigden van de studentenverenigingen, de studentenraden en de verschillende onderwijsinstellingen, een akkoord met hen bereikt over het verloop van de praesesverkiezingen dit jaar in Diepenbeek.

Burgemeester Patrick Hermans: “de studenten mogen  gedurende vier weken de festiviteiten rond de verkiezingen laten doorgaan, in plaats van de eerder door de gemeente voorgestelde inkrimping naar drie weken. Het voorstel van de studenten was om 5 weken praesesverkiezingen te houden met enkel een fuif op de donderdagen tot 2 uur en de rest van de dagen tot 24h. In het compromis dat we hebben bereikt is de duur beperkt tot 4 weken met enkel fuiven (max. 95 dB)  op donderdag tot 2 uur en de andere avonden stoppen om middernacht. Ons eerder voorstel om de duur tot 3 weken te beperken was niet haalbaar omdat er dan elke nacht zou gefuifd worden tot 2 u.

De festiviteiten zijn gepland tussen 11 april en 12 mei met een break tussen 29 april en 8 mei”.

Verder mogen live-optredens enkel op donderdag (voor een fuif) tot 23.00 uur aan max. 100 dB(A) en daarna tot 02.00 uur aan max. 95 dB(A). Maandag en woensdag moet de muziek stoppen om 24.00 uur. Dinsdagavond mag er nog een activiteit plaatsvinden van 24.00 uur tot 02.00 uur maar zonder muziek.

De studenten behouden de door hun gevraagde minimumperiode van 4 weken praesesverkiezingen, en de gemeente zal bij de aanvraag van de activiteiten erop toezien dat alle voorwaarden worden vervuld om de overlast voor de buurtbewoners zo goed mogelijk te beperken. Hopelijk vinden we zo een gezond evenwicht tussen rust voor de bewoners en het feesten van de studenten”, aldus burgemeester Patrick Hermans en campusschepen Suzy Wolfs.

Na de praesesverkiezingen volgt nog een evaluatie met alle betrokken partijen.

nog geen reacties

Reacties:

nog geen reacties.

Plaats reactie:

Provider login

Naam

Url:

terug

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio