05/06/2013 22:10:10 UTC+02:00

Verslag gemeenteraad van 27 mei

Gemeente mag geen adresgegevens meer geven aan verenigingen.

Sinds jaar en dag is het de gewoonte dat de Gemeente Diepenbeek adresgegevens uit het bevolkingsregister doorgeeft aan organisaties die deze gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Op deze manier hielpen we al veel verenigingen om hun activiteiten bekend te maken, namen parochiale instellingen contact op met toekomstige communicantjes en konden feestcomités hun leeftijdsgenoten contacteren voor een feest van de 50- of 60-jarigen.

Enkele gemeenteraadsleden van de oppositie dienden bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) klacht in tegen deze dienstverlening. Zij deden dit wel pas nadat één van hen zelf adresgegevens opgevraagd en gekregen had. Niet erg sympathiek. Het ABB oordeelde dat de gemeente Diepenbeek de privacy van haar inwoners schaadt met het doorgeven van persoonsgegevens, zelfs als het voor niet-commerciële doeleinden is.

Met deze uitspraak komt er een einde aan een jarenlange traditie waarop nooit kritiek gekomen is, maar die daarentegen voor de Diepenbeekse verenigingen en scholen een kosteloze ondersteuning was. Het is spijtig dat de Diepenbeekse non-profit organisaties de dupe geworden zijn van deze klachten.


Geen politieke afvaardiging meer in de beheerraad van de bibliotheek

Bij het begin van elke legislatuur moeten de gemeentelijke adviesraden en beheerraden opnieuw samengesteld worden. De gemeenteraad heeft beslist dat er in de nieuwe beheerraad van de bibliotheek geen leden van de politieke partijen gaan zetelen. Zo willen we zoveel mogelijk lezers en deskundigen die een passie hebben voor boeken en voor onze bibliotheek, de kans geven om mee de bibliotheek aan te sturen.


GSM-verbruik schepencollege wordt goedkoper voor gemeente

Tijdens de vorige legislatuur werd voor alle leden van het schepencollege een GSM en GSM-abonnement betaald door de gemeente. Ook het nieuwe college beschikt over GSM’s om haar taken goed uit te kunnen voeren.

Tijdens de vorige legislatuur hadden de schepenen op een gemiddelde maand een rekening van rond de €200. Om de kosten te drukken, koos het nieuwe college ervoor om elke maand 75€ van hun belkosten terugbetaald te krijgen.

Na de legislatuur worden de GSM’s teruggegeven aan de gemeente. De gemeente wacht trouwens nog altijd op enkele toestellen van schepenen van het vorige bestuur.


Plannen voor verbindingsweg tussen de Peperstraat en de Waardestraat krijgen vorm

In het kader van de aanleg van de Spartacuslijn en de afschaffing van de overwegen in Diepenbeek, heeft het nieuwe gemeentebestuur er voor geijverd dat er een verbindingsweg komt tussen de Peperstraat en de Waardestraat.

Volgens de oorspronkelijke plannen moesten de bewoners van de Peperstraat omrijden via de nog aan te leggen brug aan de Nierstraat, om naar het centrum van de gemeente te rijden.

Tijdens deze gemeenteraad werden de nodige onteigeningen  en aankopen van percelen goedgekeurd, zodat deze verbindingsweg aangelegd kan worden.

De gemeente Diepenbeek zal de weg in eigen beheer aanleggen. De totale kostprijs van dit project bedraagt ongeveer € 335.000 en zal in ongeveer gelijke delen gedragen worden door Infrabel (€ 100.000), De Lijn (€105.000) en het gemeentebestuur (€130.000).
 

nog geen reacties

Reacties:

nog geen reacties.

Plaats reactie:

Provider login

Naam

Url:

terug

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio