05/04/2013 23:57:00 UTC+02:00

Nieuwe meerderheid lost knelpunten op over Spartacus lijn 1 en krijgt ondertunneling in Lutselus

De gemeente Diepenbeek heeft na overleg met De Lijn, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer zekerheid gekregen omtrent een aantal openstaande punten omtrent lijn 1 van de sneltram. Door het constructief en grondig overleg tussen de betrokken partijen kan het gemeentebestuur zich akkoord verklaren met de samenwerkings-overeenkomst voor de aanleg van lijn 1. Het akkoord moet nu nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden tijdens de zitting van 22 april 2013. Nadien moet de Raad van Bestuur van “De Lijn het akkoord ook nog goedkeuren.

Welke afspraken werden gemaakt ?

Er is een principiële en financiële afspraak over het viaduct aan de Grendelbaan. De spoorwegbrug van de N76 zal worden doorgetrokken tot voorbij het kruispunt met de N2. Hierdoor blijft de Grendelbaan open en is het centrum van Diepenbeek bereikbaar vanuit Bilzen. Tussen de Grendelbaan en de Katteweidelaan komen parallelwegen langsheen de N76 zodat het verkeer dat vanuit Diepenbeek of Bilzen komt een makkelijke aansluiting krijgt richting Genk of E313. Deze globale oplossing maakt Diepenbeek beter bereikbaar en verbetert de doorstroming en veiligheid op de drukke Grendelbaan.

Het akkoord gaat niet ten koste van de plannen voor een onderdoorgang in Lutselus. De nieuwe bestuursploeg heeft bij deze onderhandelingen aan de Vlaamse Overheid laten weten dat ook de voorziene onderdoorgang in Lutselus in het investeringsprogramma moet blijven. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het studietraject voor de ondertunneling van de Nieuwstraat tussen de Pastorijstraat en het Lutselusplein kortelings starten. Het zal een brede constructie worden die definitief komaf maakt met de onveilige toestanden uit het verleden en die de leefbaarheid van Lutselus flink zal verbeteren.

Daarnaast werd tussen Infrabel, De Lijn en de gemeente Diepenbeek onderhandeld over een verbindingsweg tussen de Peperstraat en de Waardestraat. Volgens de oorspronkelijke plannen moeten de bewoners van de Peperstraat omrijden via de nieuwe brug aan de Nierstraat, om naar het centrum van de gemeente te rijden. Door de aanleg van de verbindingsweg wordt dit probleem opgelost. Deze weg zal immers toegankelijk zijn voor alle verkeer. Door het aanleggen van de verbindingsweg kunnen inwoners en studenten sneller het centrum van Diepenbeek bereiken. Een groot en belangrijk voordeel is dat bij calamiteiten in de Peperstraat de hulpdiensten altijd en tijdig op hun bestemming zullen geraken! Ook dit akkoord moet nog bekrachtigd worden door de besturen van de drie betrokken partijen.”
 

nog geen reacties

Reacties:

nog geen reacties.

Plaats reactie:

Provider login

Naam

Url:

terug

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio