22/02/2013 23:38:37 UTC+01:00

Bomen Hoogblookstraat mogen eindelijk gerooid worden.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep dat door toenmalig schepen Hugo Leroux op 26 maart 2012 was ingesteld tegen de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
voor het rooien van 63 moeraseiken in de Hoogblookstraat in Diepenbeek, onontvankelijk verklaard.

Het college had op 27 december 2011 gunstig advies voor de vergunning verleend en ook het Agentschap voor Natuur en Bos had voorwaardelijk gunstig geadviseerd op 9 januari 2012. Op 10 februari 2012 werd dan de vergunning verleend. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar oordeelde dat het rooien van de moeraseiken aangewezen was om veiligheidsredenen, maar ook om beschadiging aan riolering, tuinen en het wegdek te voorkomen. De ambtenaar kon zich toen ook vinden in de door het college voorgestelde heraanplanting van de Noorse esdoorns, om het groene karakter van de residentiële buurt te behouden.

De bewoners van de Diepenbeekse Hoogblookstraat hadden reeds in 2010 een petitie bij de gemeente ingediend om de ruim 20 jaar oude bomen te laten verwijderen nadat een oudere inwoner was ten val gekomen over uitstekende wortels. Burgemeester Patrick Hermans is tevreden dat de bomen nu eindelijk weg kunnen: “Ik heb de bezorgdheid van de bewoners altijd gedeeld en was vragende partij om de bomen zo snel mogelijk te vervangen omdat het kostenplaatje op termijn voor de gemeente ging oplopen als de bomen de rioleringsbuizen zouden gaan vernielen en ook het wegdek en privé-tuinen beschadigd zouden worden. Jammer dat het nog zo lang geduurd heeft, maar we kunnen nu eindelijk tot actie overgaan”.
 

nog geen reacties

Reacties:

nog geen reacties.

Plaats reactie:

Provider login

Naam

Url:

terug

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio