08/10/2012 16:42:59 UTC+02:00

Afvoeren autowrak Lutselusstraat te Diepenbeek.

Reeds enkele maanden tot zelfs een jaar staan er verschillende oude voertuigen ongebruikt op eigendom van de gemeente in de Lutselusstraat. De buurt is vragende partij om de auto’s te verwijderen. Een dossier over deze voertuigen is lopende bij de politie.
   Volgens de wetgeving is het achterlaten van wrakken op eigendommen van derden niet toegestaan. Aan deze overtreding die kan aan zien worden als sluikstorten hangen boetes tot 250 euro. Als schepen heb ik het initiatief genomen om deze voertuigen te laten verwijderen. De enige fout is dat deze opdracht door mij persoonlijk werd gegeven en nog niet werd bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen. Het afvoeren van het tweede voertuig komt zeer spoedig in het college en dit op vraag van de politie. Na bekrachtiging van dit besluit zal ook dit voertuig worden afgevoerd.
   Het is de taak van de bevoegde ambtenaar om te onderzoeken of er een boete wordt aangerekend aan de overtreders ikv sluikstorten.
   Dat dit opeens voorpaginanieuws is, is waarschijnlijk te wijten aan de nakende gemeenteraadsverkiezingen. Sommige collega’s (?) zien hun kans om mij persoonlijk in diskrediet te brengen ondanks dat ik van mening ben dat ik gehandeld heb voor het goed van de buurt.
   Het persartikel dat werd verstuurd door schepen Keunen is niet correct. Het college heeft niet beslist om te onderzoeken of Patrick Hermans persoonlijk verantwoordelijk kan gesteld worden voor zijn beslissing. Wat in een schepencollege besproken wordt mag trouwens niet openbaar gemaakt worden, waar schepen Keunen door het persartikel te versturen dus zwaar in de fout gaat.
 

nog geen reacties

Reacties:

nog geen reacties.

Plaats reactie:

Provider login

Naam

Url:

terug

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio