Hoi beste surfer

Ik mag me toch even voorstellen? Ik ben Patrick, besteld in maart door Romain Hermans en als tweede kind afgeleverd op 3 november 1967 door Maria Dehasque. Ik ben opgegroeid net buiten het centrum van Diepenbeek nl. in de Jeugdstraat waar ik nu nog overal met open armen word ontvangen.

In Diepenbeek hebben ze me een beetje leren tellen en schrijven, in Hasselt heb ik geleerd wat Pi (het getal natuurlijk) wil zeggen en in Mol moest ik zijn omdat ze het in Hasselt niet meer wisten.

Meer dan 20 jaar geleden ben ik Heidi, de moeder van mijn kinderen tegen het lijf gelopen en geef toe, ik heb haar goed verzorgd want ze ziet er nog steeds stralend uit. Ik ben dus de fiere papa van twee (b)engeltjes nl. Cedric en Ruben.

Na mijn studies heb ik nog wat op de kap van mijn ouders geleefd en dit tot het nestje klaar was. Toen zijn Heidi en ik gaan wonen in de straat ‘Op de Kalenberg’ en ja dat is in Diepenbeek nl. in het gehucht ’t Crijt. En ik moet eerlijk bekennen, we zijn hier met open armen ontvangen. Ik mag zelfs overal gaan helpen, dit zowel bij de Crijtfeesten, het Sinterklaasfeest als de straatbarbeque die er jaarlijks worden georganiseerd en in de beheerraad van het Crijt mag ik helpen problemen oplossen. En als dat nog niet genoeg is mag ik ‘s zondags mij nog het hart uit mijn lijf gaan fietsen bij de Crijtspurters. Toch vriendelijke mensen die Crijtbewoners.

Om de mondjes van mijn kinderen open te houden ben ik ook verplicht om te werken. Samen met de collega’s breng ik het licht in huis. Ik ben namelijk tewerkgesteld als kaderlid bij Infrax (vroegere Interelectra).

En nu een beetje serieus...

Als zoon van een lokale politieker kreeg ik politiek met de paplepel mee. In 2000 – op vraag van Steve Stevaert – heb ik de stap naar de actieve politiek gezet.

Het was Steve die me moest overtuigen om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2000. En niet zomaar meedoen, hij wou dat ik lijsttrekker werd en zo geschiedde. Ik werd verkozen als gemeenteraadslid en op vraag van het bestuur werd ik fractievoorzitter voor de SP in de gemeenteraad. In 2003 werd ik door het bestuur voor de eerste keer verkozen als voorzitter van de partij. Blijkbaar ging het goed met de partij want in 2005 werd ik opnieuw als Chinese vrijwilliger tot voorzitter verkozen.

Op 8 oktober 2006 behaalde ik als lijsttrekker samen met de partij en dankzij de inwoners van Diepenbeek een schitterende score. Spijtig genoeg mocht ik niet deelnemen aan het beleid en stond er opnieuw 6 jaar oppositie voor de deur. Na een zware verkiezingscampagne te hebben gevoerd en een grote teleurstelling te hebben opgelopen klaarde de hemel plotseling tijdens de Kerstdagen. Na ongelooflijke onderhandelingen met VLD, Groen! en onafhankelijk raadslid Roux vormden we een nieuwe coalitie en werd ik op 11 januari 2007 als schepen geïnstalleerd. In maart 2007 werd ik door de algemene vergadering opnieuw verkozen tot voorzitter van sp.a-Diepenbeek en dit tot 2011.

In het voorjaar van 2008 werd ik door de burgemeester aangeduid als zijn vervanger bij eventuele afwezigheden. Door omstandigheden heb ik tijdens de zomervakantie van 2008 de functie van tijdelijk burgemeester bijna 2 maanden mogen uitoefenen. Een ervaring apart.

Door de interne verdeeldheid binnen het bestuur van sp.a-Diepenbeek werden er vervroegde bestuursverkiezingen gehouden. Op 11 mei 2010 werd er een algemene ledenvergadering samengeroepen. Liefst 200 van de 280 partijleden zijn komen opdagen. Iedereen was zich dus bewust van de ernst van deze vergadering. Ook de partijtop was zich hier van bewust. De vergadering werd geleid door de nationale secretaris Alain André in het bijzijn van Minister van Staat Willy Claes. Voor de vierde keer op rij werd ik verkozen tot voorzitter van de partij en dit met 98% van de uitgebrachte stemmen. Dit erg tegen de zin van Willy Claes.

Ondanks dat ik democratisch werd verkozen besliste de sp.a-top te Brussel op 29 september 2010 om mij met onmiddellijke ingang uit de partij te zetten. Dit na een aantal klachten van Frank Keunen. De sp.a-top koos voor een overloper van CD&V signatuur boven een trouwe sp.a militant die meer dan 20 jaar lid was van de partij. Politiek Diepenbeek begreep er niets van, laat staan de inwoners van de gemeente. Samen met mij verlieten nog 3 raadsleden en een groot aantal bestuursleden het rode huis. Wanneer de raadsleden tewerkgesteld bij de socialistische zuil niet verplicht werden om bij de partij te blijven was sp.a-Diepenbeek een lege doos. Voor mij was de steun van al deze mensen betekenis vol.

Door de grote steun kon ik moeilijk bij de pakken blijven zitten. In de maand november werd beslist om een nieuwe onafhankelijke partij op te richten. Indien ik politiek actief wou blijven was dit voor mij de enige oplossing. Op 16 januari 2011 tijdens de nieuwjaarsreceptie van de onafhankelijke raadsleden Freddy Blokken, Bjorn Philtjens, Georges Dewarier en ikzelf werd de naam van de nieuwe partij onder massale belangstelling bekend gemaakt. PUUR-Diepenbeek, een partij die ongebonden naar de kiezer zal gaan in 2012.

Huidige bezoekers

  • bezoekers: 2 bezoekers
  • bots: Google [Bot]

Laatste reacties

Tweets

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio