11/12/2017 23:19:23 UTC+01:00

Het Grote Eindrapport van Diepenbeek

  • Het Grote Eindrapport van Diepenbeek

Het Nieuwsblad heeft het afgelopen jaar verschillende Vlaamse gemeentes aan een regiotest onderworpen. Diverse thema’s zijn dit jaar de revue gepasseerd.

Diepenbeek eindigt in de top tien in Limburg met een mooie 7,2 op 10. Onze straffe gemeente staat ook in de top dertig in Vlaanderen. Diepenbeek is dus een warme en aangename gemeente om in te wonen, dankjewel aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!

reacties: 2

13/10/2016 11:38:21 UTC+02:00

Feest met Patrick

Dit jaar vindt voor de derde keer Feest met Patrick plaats. Het is een eigentijdse versie van het bal van de burgemeester.

Bij Feest met Patrick gaat het niet alleen over het feest, maar staat vooral het goede doel centraal. In het verleden konden we Sint-Gerardus en de 5 Diepenbeekse lagere scholen al een financieel duwtje in de rug geven. De opbrengst van het feest gaat dit jaar naar Tandem in Diepenbeek.

Deze ‘feestdag’ zal dit jaar doorgaan op vrijdag 28 oktober 2016. In de namiddag verwelkomen we ‘Bonte avond’. Dit ‘bonte’ gezelschap met  Jos Roofthooft,  Jeanke de Boy en Philomene Pruim brengen een voorstelling die je zeker niet wilt missen. Plezier verzekerd!

Feest met Patrick wordt georganiseerd door ‘VZW Vrienden van de burgemeester’.
Hopelijk ontmoeten we jullie op 28 oktober in het Ontmoetingscentrum van Rooierheide.

Hieronder vind je de folder (PDF document).
Meer informatie kan je terugvinden op de site feestmetpatrick.be

Bijlagen:

nog geen reacties

02/10/2016 21:09:09 UTC+02:00

Jaarlijkse fietscontroles in Diepenbeek

Naar jaarlijkse gewoonte houdt de politie Limburg Regio Hoofdstad bij de start van het schooljaar fietscontroles aan de scholen in Diepenbeek.

De politie Limburg Regio Hoofdstad houdt elk jaar in de maanden september en oktober fietscontroles aan de lagere scholen en de Provinciale Middenschool in Diepenbeek. “We doen dit om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verzekeren. Het is belangrijk dat zij zich goed zichtbaar in het verkeer kunnen begeven, zeker nu het opnieuw vroeger donker wordt”, aldus burgemeester Patrick Hermans.

Per lagere school gaan twee wijkinspecteurs langs om te controleren of de fietsen voldoen aan de wettelijke voorschriften. De wijkinspecteurs overhandigen hierbij aan elk kind een controlekaart waarop alle wettelijk verplichte fietsonderdelen staan aangeduid. Als een fiets niet in orde is, wordt dit aangeduid op de controlekaart zodat de ouders de nodige maatregelen kunnen nemen.

De wijkinspecteurs zijn vandaag met de eerste controle gestart in Vrije Basisschool PAleiS in het centrum van Diepenbeek. Op donderdag 29 september is de Vrije Basisschool in Rooierheide aan de beurt, op vrijdag 30 september de Vrije Basisschool in Lutselus en op woensdag 5 oktober de Gemeentelijke Basisschool in het centrum van Diepenbeek. De Provinciale Middenschool in Diepenbeek krijgt midden oktober vijf à zes wijkinspecteurs over de vloer voor de fietscontrole.

nog geen reacties

24/02/2016 00:00:00 UTC+01:00

Koningin Mathilde op bezoek aan UHasselt

  • Bezoek Koningin Mathilde

Dinsdagvoormiddag bracht koningin Mathilde op uitnodiging van VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking) een bezoek aan de UHasselt campus Diepenbeek. Tijdens een rondetafelgesprek sprak de koningin met de studenten en jonge onderzoekers van universiteiten in Vlaanderen en daarbuiten over hun ervaringen in het buitenland, onder meer over enkele lopende projecten in Congo, Ethiopië en Tanzania.

De koningin ging ook een kijkje nemen in de ontwerpstudio van de faculteit Architectuur en kunst waar UHasselt-studente architectuur Marie Frioni meer uitleg gaf over haar masterthesis rond Ecotoerisme in Tanzania.

Bron: Diepenbeek.nu

nog geen reacties

16/02/2016 00:00:00 UTC+01:00

Verkeerslichten Katteweidelaan-Verbindingslaan tegen september 2016

Tegen de maand september van dit jaar moeten er in Diepenbeek verkeerslichten staan aan het kruispunt op de Katteweidelaan ter hoogte van het kruispunt met de Verbindingslaan, dat is vanmorgen beslist op de vergadering van de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid. “Dat is bijzonder goed nieuws” zegt burgemeester Patrick Hermans. “Dat kruispunt mag je gerust het zwarte verkeerskruispunt in onze gemeente noemen. Tussen juli 2010 en juli 2015 gebeurden er op het kruispunt Verbindingslaan-Katteweidelaan maar liefst 24 ongevallen, waarvan 1 dodelijk ongeval en 5 ongevallen met zwaar gewonden. Bij deze ongevallen waren er 5 zwakke weggebruikers betrokken, zij zijn op dit kruispunt niet afgeschermd zijn van het autoverkeer.

De verkeerslichten zullen zo afgesteld worden dat de doorstroming zo weinig mogelijk gehinderd wordt.  Alle leden van de Commissie waren het erover eens dat een ingreep op deze plaats om de verkeersveiligheid te verhogen absoluut noodzakelijk is.

Het gemeentebestuur heeft bij het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg de voorbije jaren erg aangedrongen om een structurele oplossing voor dit zwarte punt uit te werken.

De herinrichting van dit kruispunt is ook opgenomen in de plannen voor de aanleg van lijn 1 van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht, maar nog langer wachten om een ingreep aan dit gevaarlijke kruispunt uit te voeren, vonden we onverantwoord”, aldus burgemeester Patrick Hermans.

nog geen reacties

10/02/2016 00:29:28 UTC+01:00

Overhandiging cheque Feest met Patrick

  • cheque Feest Met Patrick

De opbrengst van het feest met Patrick dat eind 2015 werd georganiseerd werd geschonken aan de 5 basisscholen van Diepenbeek. Wij zijn er van overtuigd dat elke school de 500 euro goed zal investeren zodat de kinderen er beter van worden.

nog geen reacties

27/01/2016 10:31:39 UTC+01:00

Gemeente Diepenbeek sluit akkoord met studentenverenigingen over volgende praesesverkiezingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft na een nieuwe overlegronde met de afgevaardigden van de studentenverenigingen, de studentenraden en de verschillende onderwijsinstellingen, een akkoord met hen bereikt over het verloop van de praesesverkiezingen dit jaar in Diepenbeek.

Burgemeester Patrick Hermans: “de studenten mogen  gedurende vier weken de festiviteiten rond de verkiezingen laten doorgaan, in plaats van de eerder door de gemeente voorgestelde inkrimping naar drie weken. Het voorstel van de studenten was om 5 weken praesesverkiezingen te houden met enkel een fuif op de donderdagen tot 2 uur en de rest van de dagen tot 24h. In het compromis dat we hebben bereikt is de duur beperkt tot 4 weken met enkel fuiven (max. 95 dB)  op donderdag tot 2 uur en de andere avonden stoppen om middernacht. Ons eerder voorstel om de duur tot 3 weken te beperken was niet haalbaar omdat er dan elke nacht zou gefuifd worden tot 2 u.

De festiviteiten zijn gepland tussen 11 april en 12 mei met een break tussen 29 april en 8 mei”.

Verder mogen live-optredens enkel op donderdag (voor een fuif) tot 23.00 uur aan max. 100 dB(A) en daarna tot 02.00 uur aan max. 95 dB(A). Maandag en woensdag moet de muziek stoppen om 24.00 uur. Dinsdagavond mag er nog een activiteit plaatsvinden van 24.00 uur tot 02.00 uur maar zonder muziek.

De studenten behouden de door hun gevraagde minimumperiode van 4 weken praesesverkiezingen, en de gemeente zal bij de aanvraag van de activiteiten erop toezien dat alle voorwaarden worden vervuld om de overlast voor de buurtbewoners zo goed mogelijk te beperken. Hopelijk vinden we zo een gezond evenwicht tussen rust voor de bewoners en het feesten van de studenten”, aldus burgemeester Patrick Hermans en campusschepen Suzy Wolfs.

Na de praesesverkiezingen volgt nog een evaluatie met alle betrokken partijen.

nog geen reacties

19/10/2015 00:00:00 UTC+02:00

Reactie studentenverenigingen - Vandalen gooien we onherroepelijk buiten

De Diepenbeekse studentenverenigingen gaan de komende weken zelf nachtelijke patrouilles houden in de Ginderoverstraat, de buurt waar de overlast door studenten zich concentreert. “Vandalisme en nachtlawaai kunnen niet door de beugel”, klinkt het bij de praesessen.

Burgemeester Patrick Hermans is blij dat de studenten eindelijk in actie schieten. "Eind december volgt een evaluatie, ze hebben nu twee maanden om te bewijzen dat het anders kan."

Lees het volledige artikel op HBvL.

nog geen reacties

16/10/2015 10:02:26 UTC+02:00

Lokale politie HAZODI houdt strenge controles op overlast studenten in Diepenbeek

Op vraag van burgemeester Patrick Hermans voert de lokale politie HAZODI de komende maanden extra en strenge controles uit op overlast en vandalisme door studenten in de omgeving van de universitaire campus in Diepenbeek.

Vanaf het begin van het nieuwe academiejaar liepen er bij de lokale politie HAZODI verschillende meldingen binnen van overlast veroorzaakt door studenten in Diepenbeek. Dit ging van geluidsoverlast over wildplassen tot vandalisme.

In samenspraak tussen de gemeente Diepenbeek komen er tot het einde van het jaar extra politiecontroles. Er wordt een nultolerantie toegepast voor alle feiten van vandalisme, overlast, het gebruik van de fietsverlichting, etc. De controles gebeuren zowel in uniform als in anonieme kledij. Ook de camera's die de gemeente Diepenbeek enkele maanden geleden aankocht, worden ingezet.

Op een overleg met de studentenverenigingen eerder deze week gaf de lokale politie een woordje uitleg over de rechten en plichten van de verenigingen bij het organiseren van fuiven, etc. Daarnaast hebben alle studenten een brief hieromtrent ontvangen van de universiteit.

Op het einde van het jaar wordt deze aanpak geëvalueerd.

nog geen reacties

14/10/2015 00:00:00 UTC+02:00

Nog geen beslissing over nieuwe locatie Jessa Ziekenhuis

Het nieuwe Jessa Ziekenhuis kan zowel in Hasselt als in Diepenbeek worden gebouwd. Dat blijkt uit een omvangrijke studie van Deloitte. Fifty-fifty was de uitspraak.

Quote van Nadja Vananroye, voorzitter van de raad van bestuur.

“We hebben geen positief nieuws. Er is geen uitspraak pro of contra. We gaan nu allemaal samenzitten om er tegen het einde van het jaar uit te zijn.”

Lees het hele artikel op HBvL.

nog geen reacties

Huidige bezoekers

  • bezoekers: 1 bezoeker

Laatste reacties

Tweets

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio